Gå till innehållet.
Nyhet

Faktureringen av arbetslöshetsförsäkringspremierna för april‒juni har inletts

NYHET 16.7.2019 10.30

Vi har inlett faktureringen av arbetslöshetsförsäkringspremierna för de löner som har betalts i april‒juni.

Om du har gjort korrigeringar i lönerna i inkomstregistret för den föregående faktureringsperioden (januari–mars), har korrigeringarna i huvudsak beaktats i samband med juli månads faktureringsperiod. Du får en separat faktura för korrigeringarna eller en kreditfaktura.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna betalas från och med försäkringsåret 2019 i huvudsak kvartalsvis. Vi påbörjar en ny faktureringsperiod och utskicket av fakturor under den månad som följer på kvartalet. Följande faktureringsperiod, som gäller löner betalda i juli–september, inleds i oktober.

Beslut och fakturor som gäller arbetslöshetsförsäkringspremierna hittar du enkelt i vår e-tjänst. 

Läs mer om betalningen av arbetslöshetsförsäkringspremier på vår webbplats.