Gå till innehållet.
Nyhet

Förskottsmodellen föreslås bli slopad fr.o.m. 1.1.2021

NYHET 1.10.2020 15.00

En proposition har lämnats om att förskottsmodellen för arbetslöshetsförsäkringspremierna slopas 1.10.2020. Avsikten är att reformen träder i kraft 1.1.2021. Lagens ikraftträdande förutsätter ytterligare riksdagens godkännande. 

Från och med 2021 bestäms arbetslöshetsförsäkringspremierna för alla arbetsgivare utifrån de faktiska löneuppgifterna som anmälts till inkomstregistret. Enligt förslaget är det inte längre möjligt att anmäla sig till förskottsmodellen för försäkringsåret 2021. För arbetsgivare som anmält sig till förskottsmodellen för år 2020 bestäms arbetslöshetsförsäkringspremien för år 2020 och förskottsåterbäringen eller utjämningsavgiften i början av 2021. 

För arbetsgivaren är utfallsmodellen är ett enkelt faktureringssätt som hålls aktuellt 

För faktureringen av arbetslöshetsförsäkringspremier används för närvarande två alternativa förfaranden: modellen som bygger på utfallet av utbetalda löner, dvs. utfallsmodellen, och modellen som bygger på förskottsbetalning, dvs. förskottsmodellen. 

I utfallsmodellen fastställer Sysselsättningsfonden arbetslöshetsförsäkringspremierna fyra gånger om året utifrån arbetsgivarens löneuppgiftsanmälningar till inkomstregistret. Premierna bestäms direkt utifrån den faktiska löneutbetalningen, och arbetsgivaren behöver inte skicka separata anmälningar till Sysselsättningsfonden.  

I förskottsmodellen fastställer Sysselsättningsfonden en förskottsbetalning på arbetslöshetsförsäkringspremierna för arbetsgivaren innan försäkringsåret börjar. Förskottsbetalningen delas in i fyra betalningsposter som förfaller till betalningen i början av respektive kvartal. Efter försäkringsårets utgång fastställer Sysselsättningsfonden arbetslöshetsförsäkringspremien utifrån de uppgifter som arbetsgivaren anmält till inkomstregistret. Då debiteras arbetsgivaren för en utjämningsavgift, alternativt utbetalas förskottsåterbäring till arbetsgivaren beroende på huruvida förskottsbetalningen som tagits ut av arbetsgivaren varit större eller mindre än den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställts för arbetsgivaren. 

I princip omfattas alla arbetsgivare av utfallsmodellen. Om arbetsgivaren begärt att faktureras enligt förskottsmodellen ska arbetsgivaren ha lagt fram begäran om detta till Sysselsättningsfonden före den 15 november före försäkringsåret, eller innan arbetsgivaren gör sin första löneuppgiftsanmälan till inkomstregistret. Det har inte varit möjligt att byta betalningssätt under pågående försäkringsår.  

Arbetsgivaren behöver inte vidta några åtgärder för att gå över till utfallsmodellen 

Syftet med reformen är att göra förfarandet för utbetalning och debitering av arbetslöshetsförsäkringspremierna enklare. Färre än en procent av arbetsgivarna har valt förskottsmodellen. Det har således inte funnits efterfrågan på förskottsmodellen bland arbetsgivarna, och därför betraktas det inte som ändamålsenligt att upprätthålla förskottsmodellen.   

Arbetsgivarna behöver inte vidta några separata åtgärder då förskottsmodellen slopas. Om lagförslaget blir godkänt omfattas alla arbetsgivare av utfallsmodellen från och med år 2021. Betalningarna fastställs fyra gånger per år (i april, juli, oktober och januari) enligt de uppgifter om lönebetalning som anmälts till inkomstregistret.

Läs mer om betalning av arbetslöshetsförsäkringspremien

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 1.10.2020