Huomio!

Handläggningen av ansökningar för vuxenutbildningsstöd samt kundtjänsten för vuxenutbildningsstöd är tillfälligt överhopad. Vi gör vårt bästa för att hantera ansökningarna så fort som möjligt. Se, om du hittar svar på din fråga här.

Go to content.
Nyhet

Indexförhöjning på vuxenutbildningsstödets belopp år 2020

NYHET 30.12.2019 9.05

Vuxenutbildningsstödet får en indexjustering från och med början av 2020. Grunddelen på stödet stiger från nuvarande 27,54 euro till 27,81 euro per dag. Per månad är grunddelen på stödbeloppet nästa år 597,92 e/mån (592,11 e/mån år 2019).

Stödbeloppet påverkas också av ArPL-avdraget som är ett avdrag, som dras från den genomsnittliga månadslönen som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. ArPL-avdraget sjunker från innevarande årets index 4,24 procent till 4,14 procent från början av år 2020.

Du hittar exempel på vuxenutbildningsstödets belopp på vår webbplats. Exemplen på summorna är ännu index på nivån för år 2019. Summorna uppdateras för att motsvara de nya indexjusteringarna i början på år 2020.

I nedastående tabell framgår förhöjning och avdrag som lyfter vuxenutbildningsstödsbeloppet.

År

Stödets grunddel            (euro per dag)

ArPL-avdrag (%)

2020

27,81e

4,14%

2019

27,54e

4,24%