Huomio!

Coronavirusepidemin kan påverka bland annat arbetsgivare och de som studerar med vuxenutbildningsstöd. Se om du hittar svaret till din fråga på tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Go to content.
Nyhet

Inkomstregistret underlättar ansökan om vuxenutbildningsstöd nästa år

NYHET 25.4.2019 12.00

Sysselsättningsfonden börjar utnyttja inkomstregistrets uppgifter vid handläggning av ansökningar om vuxenutbildningsstöd fr.o.m. 1.1.2020.

Arbetsgivarna har anmält löneuppgifter till inkomstregistret från början av år 2019. Fr.o.m. 1.1.2020 börjar Sysselsättningsfonden och andra instanser som beviljar förmåner att anmäla de utbetalda förmånerna till inkomstregistret. Användningen av registeruppgifterna i handläggningen av förmånen underlättar både våra kunder som söker vuxenutbildningsstöd och arbetsgivarna.

För att fastställa lönen som ligger till grund för vuxenutbildningsstödets förtjänstdel behövs nu uppgifter från arbetsgivaren om den sökande personens lön för de 12 föregående månaderna. Anställnings- och löneuppgifter som behövs vid handläggningen av ansökan om vuxenutbildningsstöd fås huvudsakligen från inkomstregistret från början av år 2020. Om arbetsgivaren har anmält löneuppgifterna till inkomstregistret tillräckligt exakt, behöver uppgifterna inte lämnas in separat vid ansökan om vuxenutbildningsstöd.

När vi förbereder oss för att börja använda inkomstregistret i handläggningen av förmåner gör vi samtidigt även andra förbättringar i e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner som underlättar ansökan om stöd. Den nya e-tjänsten står till våra kunders förfogande från början av år 2020.

Läs mer om inkomsregistret: https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/