Go to content.
Nyhet

Korrigera felaktig löneuppgift för företag i inkomstregistret

NYHET 15.4.2019 7.00

Personer som omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) är inte skyldiga att betala socialförsäkringsavgifter inklusive arbetslöshetsförsäkringspremie. Kontrollera att du har anmält krävda uppgifter korrekt till inkomstregistret och gör eventuella korrigeringar utan dröjsmål. Om anmälan är felaktig kan premier faktureras på fel grunder.

För att korrigera uppgifter i inkomstregistret ska du makulera den ursprungliga anmälan och ersätta den med en ny.

Så här anmäler du och korrigerar uppgifter

När du anmäler löneuppgifter till inkomstregistret genom den elektroniska tjänsten, välj undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring), (arbetsolycksfalls- och ytkessjukdomsförsäkring), arbetslöshetsförsäkring).

Om du använder tekniskt gränssnitt för anmälan om löneuppgifter, dvs. att uppgifterna överförs till inkomstregistret direkt från ditt eget lönesystem, be vid behov din systemleverantör om ytterligare information.

Läs mer:

Anmälan om lön till inkomstregistret för FöPL/LFöPL-försäkrad företagare

Makulering av uppgifter i inkomstregistret