Gå till innehållet.
Nyhet

Uppföljning av studier har börjat

NYHET 15.10.2020 10.37

Uppföljningen i efterhand av studieprestationer för år 2019–2020 har börjat. Vi följer upp studieprestationerna hos mottagare av vuxenutbildningsstöd läsårsvis i efterhand. Samtidigt kontrollerar vi om studierna har avslutats under pågående stödperiod för vuxenutbildningsstöd. Vi får uppgifter om studieprestationer och avslutade studier från Koski-registret samt direkt från läroanstalterna.

Vuxenutbildningsstödet förutsätter studier på heltid. Om det enligt uppgifter som vi får verkar som att omfattningen av dina studier under stödperioden inte har varit tillräcklig, ber vi dig om en redogörelse för studier som du presterat på heltid under stödperioden. Stöd som betalats utan grund kommer att återkrävas om det enligt redogörelsen visar sig att dina studier inte har varit på heltid.

Läs mer om heltidsstudier här.