Gå till innehållet.
Nyhet

Q1/2022 fakturering av arbetslöshetsförsäkringspremier

NYHET 22.4.2022 8.42

Fakturering av arbetslöshetsförsäkringspremier för första kvartalet 2022 är på gång. Fakturorna gäller löner som är anmälts till inkomstregistret för perioden 1.3. - 31.3.2022.

Du hittar en kopia av fakturorna och besluten i vår e-tjänst, under Betalningar och Beslut. Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Samling av arbetslöshetsförsäkringspremierna är viktigt för att de används för att finansiera bl.a. utkomstskyddet för arbetslösa, vuxenutbildningsstödet, pensionsförmåner samt lönegaranti.

Mera information hittar du på vår websida.