Gå till innehållet.
Nyhet

Regeringen föreslår en ny omställningsskyddspremie för uppsägande arbetsgivare

NYHET 22.4.2022 10.35

Regeringens förslag om ett nytt omställningsskyddspaket för uppsagda personer som fyllt 55 år har överlämnats till riksdagen för behandling 21.4.2022.

Ny omställningsskyddspremie för den uppsägande arbetsgivaren 

Om lagen om det nya omställningsskyddspaketet godkänns skulle det innebära en ny avgift för arbetsgivarna – en omställningsskyddspremie för den uppsägande arbetsgivaren. Omställningsskyddspremien skulle kunna uppbäras av sådana arbetsgivare som säger upp en arbetstagare som fyllt 55 år, och som varit anställd hos den uppsägande arbetsgivaren i minst fem år, av produktionsskäl eller ekonomiska orsaker. Avgiften skulle inte gälla de minsta arbetsgivarna. Enligt lagförslaget skulle skyldigheten att betala omställningsskyddsavgiften gälla sådana uppsägande arbetsgivare som säger upp en arbetstagare som året före uppsägningen omfattats av arbetslöshetsförsäkringspremien och vars lönesumma överskrider den nedre gränsen. Till exempel 2022 är den nedre gränsen för lönesumman cirka 2,2 miljoner euro. 

Sysselsättningsfonden skulle ansvara för att finansiera omställningsskyddspaketet och uppbära omställningsskyddsavgiften av den uppsägande arbetsgivaren. Då det nya omställningsskyddet träder i kraft skulle självriskpremien för utkomstskyddet för arbetslösa, som Sysselsättningsfonden uppbär,  slopas för dem som är födda 1965 eller senare. 

Omställningsskyddspaketet skulle bestå av utbildning och omställningspenning 

Enligt lagförslaget skulle en uppsagd arbetstagare få ett omställningsskyddspaket som består av en utbildning och omställningspenning.  Det är arbets- och näringsbyrån som skulle skaffa utbildningen och utbildningens värde skulle motsvara högst den uppsagda arbetstagarens lön för två månader. Det skulle vara arbetslöshetskassan eller FPA som betalar omställningspenningen och den skulle motsvara den uppsagda arbetstagarens lön för en månad. Sysselsättningsfonden skulle finansiera omställningsskyddspaketet genom omställningsskyddspremien som uppbärs av arbetsgivaren och som består av den uppsägande arbetsgivarens andel och en gemensam del som är lika stora. Den gemensamma delen skulle finansieras av alla arbetsgivare genom att man höjer arbetslöshetsförsäkringspremien.  

Målet är att främja sysselsättningen och arbetsmotivationen bland personer som fyllt 55 år 

Det nya omställningsskyddspaketet är en del av den nuvarande regeringens riktlinjer från 2020 för främjandet av sysselsättningen och arbetsmotivationen bland personer över 55 år. Enligt lagförslaget skulle rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa helt slopas för personer som är födda 1965 eller senare. Den sista åldersklassen som får tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa (den så kallade pensionsslussen) skulle vara personer födda 1964.  

Målet med det nya omställningsskyddet är att påskynda återsysselsättningen av den uppsagda arbetstagaren. Omställningsskyddspaketet ska gälla alla över 55-åringar som sagts upp av produktionsskäl eller ekonomiska orsaker och som har varit anställda hos samma arbetsgivare i minst fem år. 

Om lagen om omställningsskydd godkänns träder den i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna om det nya omställningsskyddet tillämpas och omställningsskyddspremien för en uppsägande arbetsgivare uppbärs om löntagaren har blivit uppsagd av produktionsskäl eller ekonomiska orsaker den 1 januari 2023 eller senare.