Gå till innehållet.
Nyhet

Retroaktiv ansökning om vuxenutbildningsstöd från och med augusti 2020

NYHET 22.7.2020 0.52

Lagen om det förnyade vuxenutbildningsstödet stiger i kraft 1.8.2020. Målet med reformen är att stödja samordning av studier och arbete, så att bruket av vuxenutbildningsstöd skulle möjliggöras för allt fler löntagare.

Efter att lagreformen trätt i kraft kan du ansöka om vuxenutbildningsstöd med en inledande ansökan som du kan lämna in via vår E-tjänst från och med 3.8.2020. Inledande ansökningar behandlas i alla situationer av fondens handläggare och med dem säkerställs att kriterierna för rätten till vuxenutbildningsstöd uppfylls. Efter att du mottagit beslut på din inledande ansökan kan du ansöka om utbetalning av stöd i efterskott med en separat betalningsansökan.

Du kan inlämna betalningsansökningar som berörs av den nya lagen från och med 1.9.2020. Med detta menas i praktiken att ifall du ansöker om vuxenutbildningsstöd retroaktivt för tiden innan lagreformen stigit i kraft, kan du lämna in din första betalningsansökan tidigast 1.9.2020. Tack vare vår automatiserade ansökningsbehandling får vi behandlat största delen av betalningsansökningarna genast under de första dagarna som ansökningarna mottagits.

Exempel på ansökning av stöd efter 1.8.2020 i fall där du ansöker för första gången om stöd eller ansöker om stöd till en utbildning som du inte tidigare fått stöd för: Du ansöker om vuxenutbildningsstöd retroaktivt för perioden 1.5.2020-31.7.2020. För att bli beviljad stödrätt bör du skicka oss en inledande ansökan, som du kan lämna in tidigast 3.8.2020. Ifall kriterierna för rätten till vuxenutbildningsstöd uppfylls kommer du att få ett inledande beslut för den period som du ansökt stöd för. Den egentliga betalningsansökningen för ifrågavarande period kan du lämna in tidigast 1.9.2020. I fortsättningen kan du dock ansöka om utbetalning av stöd direkt efter att kalendermånaden tagit slut.

För vuxenutbildningsförmånernas del har vi förberett oss för förändringar baserade på lagreformen  redan från och med hösten 2019. Vi uppskattar att ansökningsmängderna kommer att öka mångfaldigt jämfört med nuläget efter att den nya lagen stigit i kraft. För att kunna betjäna våra stödsökande kunder möjligast effektivt, har behandlingen av betalningsansökningar gällande vuxenutbildningsstöd delvis automatiserats. Du kan behändigt följa med behandlingsstatuset på din inledande ansökan/betalningsansökan via vår E-tjänst från och med 3.8.2020.

 Läs mer om lagreformen gällande vuxenutbildningsstöd på vår webbsida