Gå till innehållet.
Nyhet

Socialskyddsavtalet mellan Finland och Japan träder i kraft 1.2.2022

NYHET 25.1.2022 9.35

Socialskyddsavtalet mellan Finland och Japan har godkänts och det träder i kraft 1.2.2022.  

Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om lagstiftningen som tillämpas på pensions- och arbetslöshetsförsäkring. Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetstagare som reser mellan Finland och Japan fastställs fr.o.m. 1.2.2022 enligt bestämmelserna i avtalet. När avtalet träder i kraft undgår utstationerade arbetstagare eventuella dubbla arbetslöshetsförsäkringspremier mellan avtalsstaterna. 

En allmän regel är att arbetstagaren omfattas av tillämpningsområdet för lagstiftningen i arbetslandet. Enligt bestämmelserna i det nya avtalet kan en arbetstagare som utstationeras från Finland till Japan och från Japan till Finland under perioden utomlands under vissa förutsättningar omfattas av tillämpningsområdet för ursprungslandets lagstiftning i högst fem år. Då betalas arbetslöshetsförsäkringspremierna till arbetstagarens ursprungsland.  

Mer information om betalningsskyldigheten i internationella situationer finns på vår webbplats