Gå till innehållet.
Nyhet

Sysselsättningsfonden har nu ett registratorskontor

NYHET 11.8.2021 15.30

Sysselsättningsfonden har nu ett registratorskontor för hantering av administrativ post. Till vårt registratorskontor ska i fortsättningen sändas till exempel begäran om yttranden och utredningar, klagomål, skadeståndsyrkanden samt begäran om information.  

Syftet med registratorskontoret är att inom Sysselsättningsfonden centralisera anhängiggörandet av administrativa myndighetsärenden. 

Vi har informerat våra viktigaste intressenter om registratorskontoret, och de bör sända administrativa meddelanden till vårt registratorskontor i framtiden. Det gäller bland annat ministerierna och Finansinspektionen. 

Inrättandet av registratorskontoret påverkar inte våra privatkunder eller arbetsgivarkunder, utan kontaktuppgifterna för dessa tjänster förblir oförändrade.   

Registratorskontorets kontaktuppgifter 

E-postadress: kirjaamo(a)tyollisyysrahasto.fi 

Skicka e-postmeddelanden med konfidentiella uppgifter via en skyddad förbindelse.  

Postadress:

Sysselsättningsfonden 

Registratorskontor, PB 191, 00121 Helsingfors

Alla kontaktuppgifter till Sysselsättningsfonden finns på sidan med kontaktinformation på vår webbplats.  

 

Mer information: 

Virpi Halme 

Direktör, teknologi och utveckling 

041 533 13 76