Go to content.
Nyhet

Sysselsättningsfonden höjer sin vinstprognos för 2019

NYHET 29.10.2019 12.01

Sysselsättningsfondens rörelseresultat för 2019 ser ut att bli bättre än väntat. Enligt den senaste prognosen kommer årsresultatet att uppgå till cirka 700 miljoner euro. Resultatprognosen i slutet av augusti var 480 miljoner euro.

– Den förbättrade prognosen beror i huvudsak på att vi retroaktivt uppbär cirka 170 miljoner euro i arbetslöshetsförsäkringspremier från år 2018. Det är mer än vi förutsåg, säger Janne Metsämäki, vd för Sysselsättningsfonden.

Från början av 2019 har Sysselsättningsfonden fakturerat arbetslöshetsförsäkringsavgifterna enligt faktiska löner som anmäls till inkomstregistret fyra gånger per år. Under tidigare år måste arbetsgivarna uppskatta lönebeloppet för det kommande året i förväg. Vid behov justerades beloppet följande år. Med inkomstregistret behövs varken utjämningsavgifter eller årsanmälan längre.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna används för att finansiera utkomstskydd och vuxenutbildningsstöd. Totalbeloppet för dessa finansieringsandelar minskar med cirka tio procent jämfört med förra året.

Det minskade behovet av utkomstskydd beror främst på den förbättrade sysselsättningen. Enligt budgeten 2020 förväntas finansieringsandelarna öka en aning.

Mer information:
Janne Metsämäki, verkställande direktör, tfn 040 522 3614
Tapio Oksanen, direktör, ekonomi och finans, tfn 040 539 4651