Go to content.
Nyhet

Uppgifter i inkomstregistret har ersatt den årliga anmälan om lönesumma

NYHET 10.12.2019 10.00

Vi har använt löneuppgifterna i inkomstregistret vid fakturering av arbetslöshetsförsäkringspremie sedan början av 2019. Eftersom vi får de uppgifter vi behöver från inkomstregistret behöver arbetsgivaren inte längre skicka in en särskild anmälan om lönesumma till oss för löner som betalats under 2019.

Tidigare anmälde arbetsgivaren årligen i förväg en uppskattning av framtida löner samt slutliga utbetalda löner, på basis av vilka arbetslöshetsförsäkringspremierna fakturerades en gång per år. I och med ibruktagandet av inkomstregistret har arbetslöshetsförsäkringspremierna fakturerats baserat på den realiserade löneutbetalningen fyra gånger om året.

– Merparten av våra kunder utnyttjar utfallsmodellen som togs i bruk i början av året. Vi har fått bra kundfeedback på detta. Nu behöver arbetsgivaren inte skicka in särskilda utredningar till oss och faktureringen är aktuell, säger Merli Vanala, ansvarig chef för kundrelationer.