Gå till innehållet.
Nyhet

Yrkesexamensstipendiets storlek förhöjes

NYHET 1.1.2022 13.00

Yrkesexamensstipendiets storlek stiger. Stipendiet som beviljas på basis av yrkesinriktad examen som är avlagd 1.1.2022 eller efter detta är 414 euro. Om examen är avlagt före den 1.1.2022, är stipendiets storlek fortfarande 400 euro.

Stipendiets storlek har granskats enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning (1017/2021). Yrkesexamensstipendiets storlek granskas med social- och hälsovårdsministeriets förordning minst vart tredje år.

Yrkesexamensstipendiet är en skattefri engångsersättning som beviljas på grund av avläggande av en yrkesinriktad examen. Stipendiet beviljas till alla som uppfyller villkoren för yrkesexamensstipendiet.

Du kan läsa mer om yrkesexamensstipendiet på Sysselsättningsfondens webbsidan: https://www.tyollisyysrahasto.fi/sv/vuxenstuderandes-formaner/Yrkesexamensstipendium/