Go to content.

Sluten period

Ledande personer i Sysselsättningsfonden och personer som deltar i den ekonomiska rapporteringen får inte direkt eller indirekt handla (för egen eller tredje persons räkning) med Sysselsättningsfondens finansiella instrument under en sluten period på 30 kalenderdagar före publiceringen av Sysselsättningsfondens bokslutskommuniké eller halvårsrapport. Sysselsättningsfonden tillämpar en sluten period mellan utgången av ett halvår och ett år och dagen efter publiceringen av Sysselsättningsfondens halvårsrapport eller bokslutskommuniké. Den slutna perioden omfattar dock alltid minst 30 kalenderdagar före publiceringen av och kungörelsedagen för halvårsrapporten eller bokslutskommunikén.

Sidan uppdaterad: 25-7-2019