Obs!

Avbrott i sökandet av förmåner från FPA 30.10 kl. 7-20

Uppgifter om förmåner som söks från FPA är ur bruk i vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner lördagen den 30.10. mellan klockan 7.00-20.00. Vi rekommenderar att inte göra ansökningar om vuxenutbildingsstöd under tiden, för att garantera att uppgifter till ansökan från FPA överförs med korrekta uppgifter.

Gå till innehållet.

Vuxenstuderandes förmåner

Med hjälp av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier stöds den yrkesmässiga utvecklingen och kompetensförnyelsen hos vuxna. Vuxenutbildningsstöd kan beviljas löntagare och företagare som har varit i arbetslivet i minst åtta år.

Med anledning av lagändringen som trätt i kraft i augusti 2020 har de som ansöker om vuxenutbildningsstöd för löntagare två olika ansökningssätt; ett för dem som ansöker om stöd för första gången och ett för dem som redan har fått stöd för studier innan 1.8.2020.

Yrkesexamensstipendium beviljas personer som avlägger yrkesexamen och som har minst varit i arbetslivet i minst fem år fram tills dess att examen avläggs.

Beviljandet av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium baserar sig på lagen om vuxenutbildningsförmåner.

Aktuellt nu:

Uppskattade handläggningstider

beräknade från ansökans ankomstdag

Inledande ansökan och fortsatt ansökan om inledande stöd 16 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 13.10.

Betalningsansökan 3 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 26.10.

Fullständigt vuxenutbildningsstöd 8 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 21.10.

Jämkat vuxenutbildningsstöd 6 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 23.10.

Vuxenutbildningsstöd för företagare 8 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 21.10.

Förhandsansökningar för företagare 7 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 22.10.

Yrkesexamensstipendium 10 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 19.10.

Uppdaterad 28.10.2021

Vuxenutbildningsstöd för löntagare

Det finns två tillvägagångssätt att ansöka om vuxenutbildningsstöd

Sätt 1 gäller dem som ansöker om vuxenutbildninggstöd för första gången eller för en ny utbildning.
Du ska välja sätt 1, om

  • du inte har fått vuxenutbildningsstöd förr.
  • du ansöker om stöd för första gången efter den 1.8.2020.
  • du ansöker om stöd för en utbildning du har inte fått stöd för förr.

Sätt 2 gäller dem som tidigare har fått vuxenutbildningsstöd innan lagändringen 1.8.2020. 
Du ska välja sätt 2, om

  • du har fått fullt eller jämkat vuxenutbildningsstöd för dina nuvarande studier.
  • du har ansökt om vuxenutbildningsstöd för dina nuvarande studier innan lagändringen som trätt i kraft den 1.8.2020.
Mer information om lagen som trädde i kraft 1.8.2020.
Det finns två tillvägagångssätt att ansöka om vuxenutbildningsstöd

Sätt 1: de som ansöker om stöd för första gången eller för en ny utbidning

Sätt 1 gäller dig som inte har fått stöd förr eller har ansökt om stöd för första gången efter den 1.8.2020.

  • Först fylla i inledande ansökan.
  • När du har fått ett beslut, kan du ansöka om betalning av stödet kalendermånadsvis.

När du har fått ett positivt beslut till din inledande ansökan, behöver du ansöka om betalning av stöd kalendermånadsvis.

Läs mer om ansökan om stöd

Sätt 2: de som ansöker stöd för studier de redan har fått stöd för innan lagändringen 1.8.2020

Sätt 2 gäller dig som

  • redan har fått fullt eller jämkat vuxenutbildningstöd för dina nuvarande studier innan 1.8.2020.
  • har skickat in ansökan om vuxenutbildningsstöd innan lagändringen som trätt i kraft den 1.8.2020.

Ansök om fullt eller jämkat stöd för dina studier med fortsättningsansökan via vår e-tjänst.

Läs mer om ansökan om stöd

Vuxenutbildningsstöd för företagare

Om du är företagare på heltid och din utbildning varar i minst två månader, läs mer om vuxenutbildningsstöd för företagare.

Vuxenutbildningsstödet för företagare 600,07 euro per månad år 2021.

Läs om vuxenutbildningsstöd för företagare

Yrkesexamensstipendium

Vi beviljar yrkesexamensstipendium om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och du har varit i arbetslivet i minst fem år före examensdatumet.

Bekanta dig med Yrkesexamensstipendiet
Yrkesexamensstipendium
Sidan uppdaterad: 15-3-2021