TVR.Translations.Layout.HeaderResources.EmergencyAltText

Postens strejk kan påverka Sysselsättningsfondens posttrafik. Vi rekommenderar att ni använder vår e-tjänst istället för brevpost. Läs mer från vårt nyhetsbrev.

Go to content.

Vuxenstuderandes förmåner

Med hjälp av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier stöds den yrkesmässiga utvecklingen och kompetensförnyelsen hos vuxna. Vuxenutbildningsstöd kan beviljas löntagare och företagare som varit i arbetslivet i minst åtta år. Vuxenutbildningsstödet förutsätter alltid studier på heltid.

Yrkesexamensstipendium beviljas personer som avlägger yrkesexamen och som har varit i arbetslivet i minst fem år fram tills dess att examen avläggs.

Beviljandet av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium baserar sig på lag om vuxenutbildningsförmåner.

Läs mer om vuxenutbildningsstödet och yrkesutbildningsstipendiet via länkarna nedan.

Uppskattade handläggningstider


Fullständigt vuxenutbildningsstöd 16 dagar

Jämkat vuxenutbildningsstöd 7 dagar

Vuxenutbildningsstöd för företagare 15 dagar

Förhandsansökningar 5 dagar

Yrkesexamensstipendium 9 dagar

Uppdaterad 19.11.2019.

Vuxenutbildningsstöd för löntagare

Jämkat vuxenutbildningsstöd

Om du arbetar vid sidan av dina studier eller den oavbrutna studieledigheten varar mindre än två månader, läs mer om jämkat vuxenutbildningsstöd.

Bekanta dig med jämkat vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd för företagare

Om du är företagare på heltid och din utbildning varar i minst två månader, läs mer om vuxenutbildningsstöd för företagare.

Läs om vuxenutbildningsstöd för företagare

Förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd

När du har fått en studieplats, kan du ansöka om ett förhandsbeslut om att studierna omfattas av vuxenutbildningsstödet och att din arbetshistoria är tillräcklig.

Läs mer om förhandsbeslutet
Förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd

Yrkesexamensstipendium

Vi beviljar yrkesexamensstipendium om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och du har varit i arbetslivet i minst fem år före examensdatumet.

Bekanta dig med Yrkesexamensstipendiet
Yrkesexamensstipendium
Sidan uppdaterad: 12-8-2019