Obs!

För att lösa överflödet på ansökningar, är telefontjänsten för vuxenstuderandes förmåner exceptionellt stängd på måndagar 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 19.10. och 26.10. Under andra vardagar håller vår telefonkundservice öppet normalt. Se, om du hittar svar från kampanjsidan på adressen tyollisyysrahasto.fi/sv/

Gå till innehållet.

Vuxenstuderandes förmåner

Med hjälp av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier stöds den yrkesmässiga utvecklingen och kompetensförnyelsen hos vuxna. Vuxenutbildningsstöd kan beviljas löntagare och företagare som varit i arbetslivet i minst åtta år.

Med anledning av lagändringen som trätt i kraft i augusti 2020 har de som ansöker om vuxenutbildningsstöd för löntagare två olika ansökningsalternativ; ett för dem som ansöker om stöd för första gången och ett för dem som redan har fått stöd för studier innan 1.8.2020.

Yrkesexamensstipendium beviljas personer som avlägger yrkesexamen och som har minst varit i arbetslivet i minst fem år fram tills dess att examen avläggs.

Beviljandet av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium baserar sig på lagen om vuxenutbildningsförmåner

Läs mer om vuxenutbildningsstödet och yrkesexamensstipendiet via länkarna nedan.

Uppskattade handläggningstider


Fullständigt vuxenutbildningsstöd 15 dagar

Jämkat vuxenutbildningsstöd 5 dagar

Vuxenutbildningsstöd för företagare 17 dagar

Förhandsansökningar 11 dagar

Inledande ansökan 28 dagar

Betalningsansökan 16 dagar

Yrkesexamensstipendium 4 dagar

Uppdaterad 30.9.2020.

Yrkesexamensstipendium

Vi beviljar yrkesexamensstipendium om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och du har varit i arbetslivet i minst fem år före examensdatumet.

Bekanta dig med Yrkesexamensstipendiet
Yrkesexamensstipendium

Vuxenutbildningsstöd för löntagare

Kontrollera att du är berättigad till vuxenutbildningsstöd och att stödet kan beviljas för dina studier innan du ansöker om vuxenutbildningsstöd.

Första ansökan om stöd efter 1.8.2020

Om du ansöker om vuxenutbildningsstöd för första gången, gör en inledande ansökan. Med betalningsansökan kan du ansöka om stöd kalendermånadsvis.

Läs mer om ansökan om stöd

Ansökan om till stöd för studier som du fått stöd för innan 1.8.2020

Du kan ansöka om till av fullt eller jämkat stöd för studier som du inlett och fått stöd för före 1.8.2020.

Läs mer om ansökan om stöd

Vuxenutbildningsstöd för företagare

Om du är företagare på heltid och din utbildning varar i minst två månader, läs mer om vuxenutbildningsstöd för företagare.

Läs om vuxenutbildningsstöd för företagare
Sidan uppdaterad: 31-7-2020