Huomio!

För att lösa överflödet på ansökningar, är telefontjänsten för vuxenstuderandes förmåner stängd på onsdagar i juli (15.7, 22.7 och 29.7.) Vi betjänar normalt igen följande vardag. Se, om du hittar svar från infosidan på adressen tyollisyysrahasto.fi/sv/etuusinfo/

Go to content.

Vuxenstuderandes förmåner

Med hjälp av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier stöds den yrkesmässiga utvecklingen och kompetensförnyelsen hos vuxna. Vuxenutbildningsstöd kan beviljas löntagare och företagare som varit i arbetslivet i minst åtta år. Vuxenutbildningsstödet förutsätter alltid studier på heltid.

Yrkesexamensstipendium beviljas personer som avlägger yrkesexamen och som har varit i arbetslivet i minst fem år fram tills dess att examen avläggs.

Beviljandet av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium baserar sig på lag om vuxenutbildningsförmåner.

Läs mer om vuxenutbildningsstödet och yrkesutbildningsstipendiet via länkarna nedan.

Aktuelt:

Handläggningen av ansökningar för vuxenutbildningsstöd är överhopad. Se om du hittar svar på din fråga här.

Från början av 2020 kommer vi att hämta löneinformationen för vuxenstuderandens förmåner från inkomstregistret. Samtidigt förnyar vi e-tjänsten för vuxenstuderande förmåner. Läs mer.

Det har förelsagits förändringar till vuxenutbildningsstödet fr.o.m. 1.8.2020. Lär mer.

Uppskattade handläggningstider


Fullständigt vuxenutbildningsstöd 14 dagar

Jämkat vuxenutbildningsstöd 8 dagar

Vuxenutbildningsstöd för företagare 13 dagar

Förhandsansökningar 9 dagar

Yrkesexamensstipendium 17 dagar

Uppdaterad 14.7.2020.

Vuxenutbildningsstöd för löntagare

Jämkat vuxenutbildningsstöd

Om du arbetar vid sidan av dina studier eller den oavbrutna studieledigheten varar mindre än två månader, läs mer om jämkat vuxenutbildningsstöd.

Bekanta dig med jämkat vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd för företagare

Om du är företagare på heltid och din utbildning varar i minst två månader, läs mer om vuxenutbildningsstöd för företagare.

Läs om vuxenutbildningsstöd för företagare

Förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd

När du har fått en studieplats, kan du ansöka om ett förhandsbeslut om att studierna omfattas av vuxenutbildningsstödet och att din arbetshistoria är tillräcklig.

Läs mer om förhandsbeslutet
Förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd

Yrkesexamensstipendium

Vi beviljar yrkesexamensstipendium om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och du har varit i arbetslivet i minst fem år före examensdatumet.

Bekanta dig med Yrkesexamensstipendiet
Yrkesexamensstipendium
Sidan uppdaterad: 12-8-2019