Gå till innehållet.

Vuxenstuderandes förmåner

Med hjälp av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier stöds den yrkesmässiga utvecklingen och kompetensförnyelsen hos vuxna. Vuxenutbildningsstöd kan beviljas löntagare och företagare som varit i arbetslivet i minst åtta år.

Med anledning av lagändringen som trätt i kraft i augusti 2020 har de som ansöker om vuxenutbildningsstöd för löntagare två olika ansökningsalternativ; ett för dem som ansöker om stöd för första gången och ett för dem som redan har fått stöd för studier innan 1.8.2020.

Yrkesexamensstipendium beviljas personer som avlägger yrkesexamen och som har minst varit i arbetslivet i minst fem år fram tills dess att examen avläggs.

Beviljandet av vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium baserar sig på lagen om vuxenutbildningsförmåner

Läs mer om vuxenutbildningsstödet och yrkesexamensstipendiet via länkarna nedan.

Uppskattade handläggningstider

Inledande ansökan 3 dagar

Betalningsansökan 2 dagar

Fullständigt vuxenutbildningsstöd 5 dagar

Jämkat vuxenutbildningsstöd 5 dagar

Vuxenutbildningsstöd för företagare 4 dagar

Förhandsansökningar 4 dagar

Yrkesexamensstipendium 5 dagar

Uppdaterad 26.2.2021

Yrkesexamensstipendium

Vi beviljar yrkesexamensstipendium om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och du har varit i arbetslivet i minst fem år före examensdatumet.

Bekanta dig med Yrkesexamensstipendiet
Yrkesexamensstipendium

Vuxenutbildningsstöd för löntagare

Kontrollera att du är berättigad till vuxenutbildningsstöd och att stödet kan beviljas för dina studier innan du ansöker om vuxenutbildningsstöd.

Första ansökan om stöd efter 1.8.2020

Om du ansöker om vuxenutbildningsstöd för första gången, gör en inledande ansökan. Med betalningsansökan kan du ansöka om stöd kalendermånadsvis.

Läs mer om ansökan om stöd

Ansökan om till stöd för studier som du fått stöd för innan 1.8.2020

Du kan ansöka om till av fullt eller jämkat stöd för studier som du inlett och fått stöd för före 1.8.2020.

Läs mer om ansökan om stöd

Vuxenutbildningsstöd för företagare

Om du är företagare på heltid och din utbildning varar i minst två månader, läs mer om vuxenutbildningsstöd för företagare.

Vuxenutbildningsstödet för företagare 600,07 euro per månad år 2021.

Läs om vuxenutbildningsstöd för företagare
Sidan uppdaterad: 31-7-2020