Aikuisopiskelijan etuudet

Aikuiskoulutustuella ja ammattitutkintostipendillä tuetaan aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Aikuiskoulutustuki edellyttää aina päätoimista opiskelua.

Ammattitutkintostipendi myönnetään ammatillisen tutkinnon suorittaville, joilla on vähintään viisi vuotta työhistoriaa tutkinnon suorittamiseen mennessä.

Tutustu aikuiskoulutustukeen ja ammattitutkintostipendiin tarkemmin alla olevista linkeistä.

Arvioidut käsittelyajat


Täysimääräinen aikuiskoulutustuki 22 päivää

Soviteltu aikuiskoulutustuki 11 päivää

Yrittäjän aikuiskoulutustuki 22 päivää

Ennakkopäätöshakemus 3 päivää

Ammattitutkintostipendi 15 päivää

Päivitetty 17.1.2019.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki

Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, tutustu täysimääräiseen aikuiskoulutustukeen.

Lue lisää täysimääräisestä aikuiskoulutustuesta

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Jos olet päätoiminen yrittäjä ja koulutuksesi kestä vähintään kaksi kuukautta, tutustu yrittäjän aikuiskoulutustukeen.

Lue lisää yrittäjän aikuiskoulutustuesta

Ennakkopäätös aikuiskoulutustuesta

Kun olet saanut opiskelupaikan, voit hakea ennakkopäätöstä opintojesi kuulumiesta aikuiskoulutustuen piiriin ja työhistoriasi riittävyydestä.

Lisätietoja ennakkopäätöksestä

Ammattitutkintostipendi

Myönnämme ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin
Sivu päivitetty: 17.1.2019