Gå till innehållet.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna

Arbetslöshetsförsäkringspremierna används för att finansiera bl.a. det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa, vuxenutbildningsstödet, pensionsförmåner samt FPA:s stöd. Arbetstagaren och arbetsgivaren är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och båda betalar sin andel. Arbetsgivaren ser till att betalningen görs.

Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie om mer än 1 300 euro utbetalas i lön under kalenderåret. År 2018 var lönesummagränsen 1 200 euro. Betalningsskyldigheten gäller löntagare som fyllt 17 år och som är under 65 år.

Betalningsskyldigheten grundar sig på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

Löneuppgifterna anmäls till inkomstregistret, varifrån Sysselsättningsfonden får uppgifterna i realtid.

Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivarens betalningsskyldighet påverkas av t.ex. lönesumman, ägarförhållanden, bolagsform och internationella situationer.

Bli förtrogen med betalningsskyldighet
Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie

Betalning av arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivaren betalar både sin egen och arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien enligt årliga premieprocenter.

anvisningar för betalning
Betalning av arbetslöshetsförsäkringspremie

Assistansberättigades skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och ställföreträdande betalare

Arbetslöshetsförsäkringspremie betalas för en personlig assistent vars lönekostnader ersätts med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp. Premien betalas antingen av arbetsgivaren eller av den ställföreträdande betalaren.

Tilläggsinformation till ställföreträdande betalare
Assistansberättigades skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och ställföreträdande betalare

Utbildningsersättning

Till exempel kommuner, församlingar, universitet, föreningar och stiftelser är berättigade till utbildningsersättning. Arbetsgivaren kan ansöka om utbildningsersättning, som dras av från arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie.

Anvisningar för ansökan om utbildningsersättning
Utbildningsersättning

Självriskpremie

En arbetsgivare kan vara skyldig att betala självriskpremie om arbetsgivaren har sagt upp eller permitterat en äldre arbetstagare och denne blivit långvarigt arbetslös eller permitterad.

Bli förtrogen med självrisk
Självriskpremie

Tvistemål som rör upphävande av anställningsförhållande och sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen

En arbetsgivare som upphävt en arbetstagares anställningsförhållande i strid med bestämmelserna i arbetsavtalslagen är skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren. Sysselsättningsfonden är en expert inom sammanjämkning och får ett visst avdrag av den betalda ersättningen.

Läs mer sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen
Tvistemål som rör upphävande av anställningsförhållande och sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen
Sidan uppdaterad: 11-11-2020