Gå till innehållet.

Assistansberättigades skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och ställföreträdande betalare

Assistansberättigades skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie

Om du har en personlig assistent vars lönekostnader ersätts enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp, är du skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Observera att du måste betala mer än 1 200 euro i lön under ett kalenderår för att betalningsskyldigheten ska uppfyllas. Även lön som understiger gränsen för lönesumman ska alltid anmälas till inkomstregistret som en arbetslöshetsförsäkringspremiepliktig uppgift, om din arbetstagare i övrigt är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie.

Sysselsättningsfonden följer överskridandet av gränsen för lönesumman, och om löneutbetalningen överskrider 1200 euro, skickar Sysselsättningsfonden en premie. Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie gäller inte om din arbetstagare är under 17 år eller har fyllt 65 år.

Om den assistansberättigade har ett avtal med sin boendekommun om ställföreträdande betalning, sköter den part som är ställföreträdande betalare i allmänhet anmälan och betalning av arbetslöshetsförsäkringspremien.

En familjemedlem som bor i samma hushåll och som är personlig assistent är betalningsskyldig, om de övriga förutsättningarna för betalningsskyldighet uppfylls.

Om du är närståendevårdare och har ingått ett avtal om närståendevård med kommunen, är du inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Däremot är en vikarie för närståendevårdaren som har ett anställningsförhållande med assistansmottagaren skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie.

Anvisningar till ställföreträdande betalare

Ange på anmälan avsedd för ställföreträdande betalare:

  • uppgifter om lönesumman för år 2018 (från och med år 2019 anmäls lönerna till inkomstregistret)
  • uppgifter om assistansmottagaren
  • eventuella andra förändringar

Du får blanketten som är avsedd för ställföreträdande betalare genom att be om den i vår kundtjänst per e-post vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi .

Kom ihåg att hålla assistansmottagarnas uppgifter uppdaterade!
Det är viktigt att uppgifterna om assistansmottagarna hålls uppdaterade för att undvika oklarheter och för att kontakten ska löpa smidigt.
Vänligen rapportera eventuella förändringar via vår e-tjänst eller med blanketten som du får hos vår kundtjänst.

Vår kundtjänst hjälper dig med eventuella tilläggsfrågor om ställföreträdande betalning (tfn 075 757 0500 och vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi)

Sidan uppdaterad: 30-12-2018