Gå till innehållet.
Blogg

Hela personalen hjälpte till att bygga upp Sysselsättningsfonden

BLOGG 28.3.2019 7.00
Metsämäki är verkställande direktör för Sysselsättningsfonden

Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden har slagits samman till Sysselsättningsfonden. Syftet med sammanslagningen är att skapa en trevligare serviceupplevelse för både person- och arbetsgivarkunder. 

Ursprungligen var det arbetsmarknadsorganisationerna som föreslog att de två separata fonderna skulle sammanslås. Det var naturligt att de två aktörerna med liknande värderingar, bakgrund och finansieringsgrund skulle sammanslås till en gemensam organisation under ett namn. För sammanslagningen behövdes dock en lagändring som stadfästes i juni 2018. Den nya fonden inledde sin verksamhet vid ingången av 2019.

Målet med sammanslagningen var att skapa en stark och effektiv fond som sköter finansieringen av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa samt verkställandet av vuxenutbildningsförmånerna. Syftet med fonden är att ge bättre service än tidigare till alla kunder: löntagare och arbetsgivare som betalar avgifter samt personer som erhåller vuxenutbildningsförmåner.

Fonderna hade redan tidigare mycket verksamhet gemensam, men som en aktör kan fonden bättre bemöta förändringarna i omgivningen.

Gemensam riktning och nya idéer

För att sammanslagningen skulle gå så smidigt som möjligt var det väsentligt att bjuda in hela personalen att delta i uppbyggnaden av Sysselsättningsfonden. Fondernas personal deltog i sammanslagningsprojektet ända från början, även i upprättandet av den nya strategin. Bland annat ordnade vi strategiworkshoppar som var öppna för alla och där alla kunde lägga fram sina idéer. På workshopparna gick vi tillsammans igenom hela vår verksamhet på nytt.

Anledningen till det öppna förhållningssättet var att vi bygger upp en ny gemensam fond och att vi rent konkret tänker på ett nytt sätt. Fondernas personal bidrog även till värderingarna och det visuella uttrycket.

Kompetens och välmående

Vi kommer att satsa på personalen och utvecklingen av kompetensen. Identifiering och ledning av kompetens är allt viktigare framgångsfaktorer. En större arbetsgemenskap ger också fler möjligheter än tidigare, till exempel till arbetsrotation och mångsidiga färdigheter.

Vi anser att en välmående personal också ger bättre service till våra kunder. Vi vill att det ska vara en angenäm upplevelse att uträtta ärenden hos oss. Smidig ärendehantering främjas också av satsningen på digitalisering och elektronisk kommunikation. Enligt den nya strategin vill vi vara en föregångare inom utvecklingen av kundnära tjänster. Naturligtvis förutsätter också detta utvecklingssteg en insats av hela personalen.

Nu är grunden klar, men arbetet för att bygga upp den nya fonden fortsätter.