Siirry suoraan sisältöön.
Blogi

Työllisyysrahasto rakennettiin koko henkilöstön voimin

BLOGI 28.3.2019 7.00
toimitusjohtaja

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät Työllisyysrahastoksi. Yhdistymisemme tavoitteena on luoda entistä miellyttävämpi palvelukokemus sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaille.

Esitys kahden erillisen rahaston sulautumisesta tuli alun perin työmarkkinajärjestöiltä. Arvoiltaan, taustaltaan ja rahoituspohjaltaan samankaltaisten toimijoiden yhdistyminen yhteisen organisaation ja nimen alle oli luontevaa. Yhdistyminen vaati kuitenkin lakimuutoksen, joka vahvistettiin kesäkuussa 2018. Uusi rahasto aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa.

Yhdistymisen tavoitteena oli luoda vahva ja tehokas rahasto, joka huolehtii ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksesta ja aikuiskoulutusetuuksien toimeenpanosta. Rahaston tavoitteena on tuottaa entistä parempaa palvelua kaikille asiakkaille: maksuja maksaville palkansaajille ja työnantajille sekä aikuiskoulutusetuuksien saajille.

Rahastoilla oli jo aiemmin ollut paljon yhteistä toimintaa, mutta yhtenä toimijana rahasto voi paremmin vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Yhteinen suunta ja uusia ajatuksia

Olennaista yhdistymisen sujuvan läpiviennin kannalta oli, että Työllisyysrahastoa rakentamaan kutsuttiin koko henkilöstö. Rahastojen henkilöstö oli mukana yhdistymishankkeessa alusta alkaen, myös uuden strategian rakentamisessa. Järjestimme muun muassa kaikille avoimia strategiatyöpajoja, joissa jokainen pääsi mukaan esittämään ajatuksiaan. Työpajoissa pohdimme koko toimintaamme yhdessä uudelleen.

Avoimuuden taustalla on ajatus, että rakennamme uutta yhteistä rahastoa ja ajattelemme aidosti uudella tavalla. Myös arvot ja visuaalinen ilme syntyivät rahastolaisia kuunnellen.

Osaamista ja hyvinvointia

Tulemme panostamaan henkilöstöömme ja osaamisen kehittämiseen. Osaamisen tunnistaminen ja johtaminen ovat entistä tärkeämpiä menestystekijöitä. Aiempaa isompi työyhteisö tarjoaa myös entistä enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi työnkiertoon ja moniosaajuuteen.

Uskomme, että hyvinvoiva henkilöstö tuottaa myös entistä parempia palveluja asiakkaillemme. Haluamme, että asiointi kanssamme on ilahduttava kokemus. Vaivattomuutta asioinnissa edistää myös panostus digitalisaatioon ja verkkoasiointiin. Uuden strategian mukaisesti haluamme olla asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisen edelläkävijä. Luonnollisesti tämäkin kehitysaskel edellyttää koko henkilöstön panosta.

Perusta on nyt valmis, mutta työ uuden rahaston rakentamiseksi jatkuu.