Huomio!

Teemme päivityksiä aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalveluun torstaina 23.5.2024 kello 12-16 välisenä aikana.

Päivitystöiden vuoksi aikuisopiskelijan etuuksien puhelinpalvelumme on auki torstaina 23.5. kello 9-12 sekä asiointipalvelu on poissa käytöstä kello 12-16.00 välisenä aikana. 

Pahoittelemme päivitystöistä aiheutuvaa haittaa.

Laki aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on hyväksytty eduskunnassa ja olemme päivittäneet Ajankohtaista-sivun.

Siirry suoraan sisältöön.
Blogi

Ilmoituskanava edistää luottamusta ja eettistä kulttuuria

BLOGI 27.4.2023 9.05
Compliance Officer, Työllisyysrahasto.

Työllisyysrahaston tehtävä (missio) perustuu lakiin: tuomme turvaa työn muutoksissa. Sääntelynmukaisuus ja eettisyys ovat meille tärkeitä. Arvojemme mukaisesti asiakkaat ovat toimintamme keskiössä. Strategiamme yhtenä tavoitteena on myös olla aktiivinen ja arvostettu toimija, jonka henkilöstö voi hyvin ja joka on myös houkutteleva työnantaja.   

Väärinkäytösten ilmoituskanavamme on keino, jolla pyrimme varmistamaan toimintamme eettisyyttä ja pienentämään toimintaamme kohdistuvia riskejä. Väärinkäytösten estäminen ja niihin reagoiminen tuo Työllisyysrahastolle taloudellista turvaa, mutta vaikuttaa myös maineeseemme ja varmistaa henkilöstömme, asiakkaidemme, sijoittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme luottamuksen säilyttämisen.  

Ilmoituskanava on ollut käytössämme vuodesta 2021 alkaen  

Työllisyysrahastossa on ollut käytössä jo usean vuoden ilmoituskanava, jossa sekä rahaston omat työntekijät että ulkopuoliset tahot ovat voineet ilmoittaa rahaston toimintaan liittyvistä väärinkäytösepäilystä nimettömästi. Ilmoittajansuojelulain voimaantulon myötä keväästä 2023 alkaen ilmoituskanavassa voi ilmoittaa sekä ilmoittajansuojelulain mukaisista asioista sekä rahaston eettisten periaatteiden rikkomista koskevista asioista. Ilmoittajalla ei tarvitse olla todisteita ilmoituksensa tueksi, mutta hänen on oltava ns. vilpittömässä mielessä ilmoitusta tehdessään. Tämä tarkoittaa, että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että ilmoitetut rikkomisia koskevat tiedot pitivät paikkaansa.  

Oikein toimimista edistävät myös muut asiat  

Ilmoittajansuojelulain hallituksen esityksen perusteluissa (HE 147/2022 vp) on hienosti korostettu organisaatiokulttuurin ja johdon sitoutumisen merkitystä organisaation oikein toimimisen kannalta. Oikein toimimista edistävät myös muun muassa Työllisyysrahaston hallituksen hyväksymät eettiset periaatteet. Kaikilta rahastolaisilta edellytetään eettisiin periaatteisiin liittyvän verkkokoulutuksen suorittamista ja periaatteisiin sitoutumista. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja jatkossa tulemme edellyttämään eettisiin periaatteisiin sitoutumista myös sopimuskumppaneiltamme. Mittaamme säännöllisesti rahaston eettistä ilmapiiriä henkilöstölle suunnatulla eettisellä kyselyllä ja toteutamme sen perusteella jatkotoimia. Väärinkäytösten ilmoituskanava on Työllisyysrahastossa yksi keino edistää eettistä kulttuuria sekä ehkäistä ja puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin.   

Kategoriat: Työllisyysrahasto