Gå till innehållet.
Blogg

Inkomstregistret gör det smidigt för kunderna och Sysselsättningsfonden

BLOGG 28.3.2019 8.00
Direktör, utveckling och reform

Vi har varit med och berett inkomstregisterlagen i flera år. I och med inkomstregistret som togs i bruk vid ingången av 2019 utvecklade vi också fondens processer och datasystem i stor utsträckning. Med hjälp av inkomstregistret betjänar vi våra kunder smidigare än förr.

År 2018 var ett år med många stora förändringar och således ett hektiskt år. Samtidigt som den dåvarande Arbetslöshetsförsäkringsfonden genererade information för beredningen av inkomstregisterlagen, förnyade vi flera datasystem och beredde sammanslagningen med Utbildningsfonden till den nya Sysselsättningsfonden. Hela tiden fick vår personal ta sig an nya frågor.

Vi förberedde oss inför inkomstregistret genom att rekrytera mer personal till kundtjänsten. Vår kundkommunikation om inkomstregistret och den förnyade ärendehanteringen var mer aktiv, mångsidig och utbredd än tidigare. Vi berättade ingående för arbetsgivarna om ändringarna i anslutning till deras verksamhet och fördelarna med ändringarna. Vi fortsätter på samma linje vid kommunikation om framtida reformer. Tack vare förarbetet kunde vi påverka behovet av rådgivning – kundtjänsten fick till och med färre frågor än väntat.

Aktuella löneuppgifter och den nya realtidsmodellen

Ur våra kunders synvinkel, det vill säga finländska arbetsgivare och förmånstagare, underlättar inkomstregistret ärendehanteringen. Löneuppgifterna meddelas nu endast till inkomstregistret och flera aktörer kan utnyttja samma uppgifter.

Nu får vi löneuppgifterna direkt från inkomstregistret och tack vare detta har vi kunnat utveckla faktureringen av arbetslöshetsförsäkringspremierna så att den är mer i realtid. Största delen av arbetsgivarna valde en administrativt lättare fakturering enligt den nya realtidsmodellen. I realtidsmodellen faktureras arbetslöshetsförsäkringspremierna fyra gånger per år enligt de faktiska lönerna som meddelats till inkomstregistret. Dessutom behövs inte längre separata årsanmälningar och uppskattningar av lönesumman för följande år. 

Digitaliseringen effektiviserar

Automatiseringen har effektiviserat vår verksamhet och därför fattas besluten nu snabbare och effektivare. I och med inkomstregistret tog vi ett stort språng inom elektronisk fakturering, och pappersanmälan lämnas helt bort i framtiden. Elektronisk kommunikation är förutom det effektivaste även det säkraste sättet att sköta ärenden avseende arbetslöshetsförsäkringspremier.

Vi har framgångsrikt rott iland ett långvarigt och stort projekt som omfattar hela organisationen. Inkomstregistret är en utmärkt reform. Vårt arbete för en bättre kundupplevelse fortsätter. Härnäst satsar vi på att utveckla förmånstjänsterna, så att vi ska kunna använda inkomstregistret även inom tjänster som gäller vuxenutbildningsförmåner.