Gå till innehållet.
Blogg

Intressentsamarbetet är strategiskt viktigt för Sysselsättningsfonden

BLOGG 28.3.2019 9.00
Metsämäki är verkställande direktör för Sysselsättningsfonden

Intressentsamarbetet är omfattande och en del av det dagliga arbetet i Sysselsättningsfonden. Även fondens nya strategi innehåller ett mål om allt bättre intressentsamarbete. Genom dialog förstår vi bättre intressenternas åsikter och förväntningar.

Sysselsättningsfondens verksamhet påverkar många olika intressentgrupper och på samma sätt påverkas vi av flera aktörers verksamhet. Våra viktigaste uppgifter är att uppbära arbetslöshetsförsäkringspremier, bevilja vuxenutbildningsförmåner samt se till att finansieringen räcker till och skapa en konjunkturbuffert.

Våra viktigaste uppgifter definieras av de intressenter som påverkas av vår verksamhet.

Vår verksamhet påverkar direkt förmånstagare, till exempel medlemmar av arbetslöshetskassor och personer som erhåller vuxenutbildningsstöd. Arbetsgivare och företag som betalar arbetslöshetsförsäkringspremier är också en viktig kund- och intressentgrupp.

Nära samarbete och utnyttjande av information

Sysselsättningsfondens styrelse består av arbetsmarknadsparter, det vill säga representanter för arbetsgivare och arbetstagare, som givetvis är viktiga samarbetspartner för oss. Våra uppgifter och vår verksamhet är lagstadgade. Det är främst social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för beredningen av lagstiftningen som gäller oss. Vi har ett nära samarbete med olika aktörer inom statsförvaltningen. Vi genererar information till våra bakgrundskrafter som stöd för beslutsfattandet och utvecklingen av lagstiftningen.

En gång per år utreder vi våra arbetsgivarkunders åsikter om vår verksamhet genom en kundnöjdhetsundersökning. Vi strävar efter att i framtiden ta reda på kundernas åsikter och samla in feedback oftare och i större utsträckning än nu.

Vi deltar i mässor och evenemang som är viktiga för vår sektor och där kan vi träffa våra intressenter. Vi är också med i olika arbetsgrupper, till exempel vad gäller kompetensutvecklingen, inkomstregistret och bekämpningen av grå ekonomi.

Dialog, regelbunden kommunikation och kundrespons samt gott samarbete är metoder med vilka vi främjar samarbetet med våra intressenter.

Kontinuerlig, aktiv och öppen interaktion med våra viktigaste intressenter:

 • arbetsmarknadsorganisationer: arbetstagar- och arbetsgivarsidan
 • arbetslöshetskassor
 • sökande av vuxenutbildningsförmåner
 • Pensionsskyddscentralen
 • Olycksfallsförsäkringscentralen TVK
 • Arbetspensionsförsäkrarna TELA
 • företag och arbetsgivare
 • myndigheter, beslutsfattare och lagstiftare (bl.a. FPA, SHM, UKM, FM, ANM, Finansinspektionen, Utbildningsstyrelsen, skatteförvaltningen)
 • läroanstalter
 • banker
 • investerare
 • medier
 • vår egen personal och fondens ledning