Siirry suoraan sisältöön.
Blogi

Sidosryhmäyhteistyö on Työllisyysrahastolle strategisesti tärkeää

BLOGI 28.3.2019 9.00
toimitusjohtaja

Työllisyysrahastossa sidosryhmäyhteistyö on kattavaa ja osa päivittäistä työntekoa. Myös uusi rahaston strategia sisältää tavoitteen entistä parempaan sidosryhmäyhteistyöhön. Dialogin avulla ymmärrämme paremmin sidosryhmiemme näkemyksiä ja odotuksia.

Työllisyysrahaston toiminnalla on vaikutusta moniin eri sidosryhmiin ja vastavuoroisesti useiden tahojen toiminta vaikuttaa meihin. Päätehtävämme on kerätä työttömyysvakuutusmaksuja, myöntää aikuiskoulutusetuuksia sekä huolehtia rahoituksen riittävyydestä ja suhdannepuskurin keräämisestä.

Päätehtävämme määrittelevät ne sidosryhmät, joihin toiminnallamme on vaikutuksia. Toiminnallamme on suora vaikutus etuuksien saajiin, kuten työttömyyskassojen jäseniin ja aikuiskoulutustuen saajiin. Työttömyysvakuutusmaksuja maksavat työnantajat ja yritykset ovat myös tärkeä asiakas- ja sidosryhmä.

Tiivistä yhteistyötä ja tiedon hyödyntämistä

Työllisyysrahaston hallitus koostuu työmarkkinaosapuolista eli työnantajien ja työntekijöiden edustajista, jotka ovat luonnollisesti tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Tehtävämme ja toimintamme ovat lakisääteisiä. Meitä koskevan lainsäädännön valmistelusta vastaa pääosin sosiaali- ja terveysministeriö. Toimimme tiiviissä yhteistyössä valtionhallinnon eri toimijoiden kanssa. Taustavoimillemme tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi ja lainsäädännön kehittämiseksi.

Selvitämme työnantaja-asiakkaidemme näkemyksiä toiminnastamme kerran vuodessa toteutettavalla asiakastyytyväisyystutkimuksella. Jatkossa pyrimme keräämään asiakkaidemme näkemyksiä ja palautetta nykyistä laajemmin ja useammin.

Osallistumme toimialamme kannalta merkittäville messuille sekä tilaisuuksiin, joissa tapaamme sidosryhmiämme. Olemme mukana myös erilaisissa työryhmissä esimerkiksi osaamisen kehittämiseen, tulorekisteriin ja harmaan talouden torjuntaan liittyen.

Vuoropuhelu, säännöllinen viestintä ja asiakaspalaute sekä hyvä yhteistyö ovat keinot, joilla edistämme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Jatkuva, aktiivinen ja avoin vuorovaikutus tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa:

 • työmarkkinajärjestöt: työntekijä- ja työnantajapuoli
 • työttömyyskassat
 • aikuiskoulutusetuuksien hakijat
 • Eläketurvakeskus
 • Tapaturmavakuutuskeskus TVK
 • Työeläkevakuuttajat TELA
 • yritykset ja työnantajat
 • viranomaiset, päättäjät ja lainsäätäjät (mm. Kela, STM, OKM, VM, TEM, Finanssivalvonta, Opetushallitus, verohallinto)
 • oppilaitokset
 • pankit
 • sijoittajat
 • media
 • oma henkilöstömme ja rahaston johto
Kategoriat: Työllisyysrahasto