Gå till innehållet.
Blogg

Tillsammans längs nya stigar

BLOGG 16.8.2019 15.00
Direktör, HR och kommunikation

Utbildningsfondens och Arbetslöshetsförsäkringsfondens gemensamma färd som Sysselsättningsfonden startade i början av året. Förberedelserna för den gemensamma resan inleddes emellertid länge före det.

År 2018 definierades i samarbete med personalen den nya fondens värderingar, vision, mission och strategi. När målen är ambitiösa är det klart att de inte kan nås med den gamla verksamhetsmetoden och organisationen. Det gäller att modigt lämna den välbekanta och trygga vägen, slå in på nya stigar och att till och med stiga utanför det område där vi är hemmastadda.

I början av året genomfördes en förhandlingsprocess i enlighet med samarbetslagen. Under processen byggde vi upp den nya organisationen med dess nya team och uppgifter. Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna skapades ett antal nya roller. En del uppgifter sammanfördes och en del av rollerna och arbetet avvecklades. Vi slapp inte heller uppsägningar.

När det gäller att genomföra reformer är det nödvändigt att ta tillräckligt stora steg framåt så att vi kan lämna de gamla vanorna bakom oss. Våra anställda och vår organisation har redan tagit många stora steg på vägen mot förändringen, och färden fortsätter. Samtidigt lär vi oss hela tiden mer.

En lyckad reform kräver skickliga anställda

Under färden kompletterar var och en av oss vårt grundläggande kunnande och vår erfarenhet med nya lärdomar. Reformer kräver resiliens av den anställda, dvs. ihärdighet och förmåga att anpassa sig och tro på sin förmåga att klara uppgifterna. Personalens tro på sin förmåga ökar med varje lyckad förändring.

För den som hittar sin inre motivation blir resan lättare. Då färdas man av egen kraft och självständigt, med stöd av en personlig målmedveten strävan, nyfikenhet och vilja att uppnå målen.

I våras definierades personalens kunnande och de förmågor som behövs för att genomföra fondens strategi. Vi kan fortsätta färden mot förändring tillitsfullt eftersom uppgifterna vid Sysselsättningsfonden sköts av en kunnig personal som vill utvecklas och sköta om sin kompetens.

En trygg arbetskultur får personalen att blomstra

Sysselsättningsfonden kommer att leva i ett förändringsskede ännu en lång tid, och mycket återstår att göra i många olika sektorer. I höst fokuserar vi på experternas kunnande och på utveckling av arbetskulturen. Det är viktigt att vi har en fungerande arbetskultur så att det dagliga arbetet löper smidigt och de strategiska målen kommer närmare.

Under resan mot förnyelsen fungerar var och en av oss bäst när vi känner att vi är en del av en uppmuntrande och trygg gemenskap med en bra anda. Med de utvecklingssamtal som ska hållas i framtiden säkerställer vi att alla går i samma riktning och har det kunnande som behövs, och att alla får klara mål som de siktar på.

Vi har först börjat vår resa mot förnyelse, men vi färdas framåt – tillsammans. Till all lycka har vi en hel del kunskap och kompetens i bagaget och trevliga medresenärer som sällskap.