Siirry suoraan sisältöön.
Blogi

Yhdessä uusilla poluilla

BLOGI 16.8.2019 15.00
Johtaja, HR ja viestintä

Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston yhteinen matka Työllisyysrahastona käynnistyi vuoden alussa. Yhteisen taipaleen valmistelu aloitettiin kuitenkin jo paljon ennen tätä.

Vuoden 2018 aikana määriteltiin yhdessä henkilöstön kanssa uuden rahaston arvot, visio, missio ja strategia. Kun tavoitetaso on korkealla, on selvää, että tavoitteisiin ei päästä vanhoilla toimintatavoilla ja organisoitumisella. On rohkeasti siirryttävä tutulta ja turvalliselta tieltä uusille poluille, jopa mukavuusalueen ulkopuolelle.

Vuoden alussa toteutettiin yhteistoimintalain mukainen neuvotteluprosessi, jonka aikana rakennettiin organisaatio uusine tiimeineen ja tehtävineen. Yt-neuvottelujen lopputuloksena syntyi joukko uusia rooleja, joitakin tehtäviä yhdistyi ja osa rooleista ja tekemisestä loppui – irtisanomisiltakaan ei vältytty.

Uudistumisessa on otettava riittävän suuria harppauksia, jotta vanhat tavat voidaan karistaa kannoilta. Työntekijät ja organisaatio ovat jo ottaneet monta suurta askelta muutoksen tiellä ja matka jatkuu koko ajan uutta oppien.

Onnistunut uudistuminen rakentuu osaavasta henkilöstöstä

Matkan aikana jokainen rakentaa pohjalla olevan osaamisen ja kokemuksen päälle uutta. Uudistuminen edellyttää työntekijältä resilienssiä eli sinnikkyyttä sekä sopeutumis- ja selviytymiskykyä. Henkilöstön luottamus omaan selviämiseen kasvaa jokaisen onnistuneen muutoksen myötä.

Sisäisen motivaation löytäminen auttaa matkanteossa. Tällöin matkan tekeminen on omaehtoista ja perustuu matkalaisen omaan suunnitelmalliseen pyrkimykseen, uteliaisuuteen ja haluun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahaston strategian toteuttamiseen tarvittavat kyvykkyydet määriteltiin ja henkilöstön osaaminen arvioitiin kevään aikana. Voimme jatkaa muutosmatkaa hyvillä mielin, sillä Työllisyysrahastossa tehtäviä hoitaa osaava henkilöstö, joka haluaa kehittyä ja pitää osaamisestaan huolta.

Turvallinen työkulttuuri saa henkilöstön loistamaan

Työllisyysrahasto elää murrosvaihetta vielä pitkään ja tekemistä riittää monella saralla. Syksyn aikana keskitytään asiantuntijoiden osaamisen sekä työkulttuurin kehittämiseen. Toimiva työkulttuuri on tärkeää, jotta arkipäiväinen työntekeminen on sujuvaa ja strategiset tavoitteet jälleen askeleen lähempänä.

Uudistumismatkalla yksilö on parhaimmillaan, kun voi tuntea olevansa osa kannustavaa, turvallista ja lämminhenkistä yhteisöä. Tulevien kehityskeskusteluiden kautta varmistetaan yhteinen suunta ja tarvittava osaaminen sekä annetaan selkeät tavoitteet.

Olemme vasta uudistumismatkan alussa, mutta teemme yhdessä matkaa eteenpäin. Onneksemme meillä on repussa mukana paljon tietoa ja osaamista sekä seurana mukavia matkakumppaneita.