Gå till innehållet.

Självriskpremieräknare

Med räknaren kan du göra en uppskattning av självriskpremiebeloppet och självriskpremieprocenten. Uppskattningen baserar sig på de uppgifter du matar in.

Självriskpremiebeloppet påverkas av starttidpunkten för personens rätt till arbetslöshetsdagpenning. Räknaren baserar sin beräkning av betalningsuppskattningen på antagandet att personens rätt till arbetslöshetsdagpenning börjar efter självrisktid från den dag anställningsförhållandet upphörde.

Arbetslöshetskyddets självrisktid är

  • 7 dagar, om självrisktiden börjar åren 2010 - 2013 och år 2017
  • 5 dagar, om självrisktiden börjar åren 2014 - 2016 och år 2018 eller senare

Räknaren tar inte hänsyn till t.ex. ekonomiska förmåner som har utbetalats till personen i samband med att anställningen upphört eller eventuella uppehåll i utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning. I uppskattningen beaktas inte heller eventuella framtida höjningar i utkomstskyddet för arbetslösa.

Självriskpremien uppbärs tills dess att personen fyller 63, 64 eller 65 år (beroende på födelseåret).

Läs mer om självriskpremie.

De uppgifter som du matar in sparas inte i vårt system.

Räknaren laddas, vänta ett ögonblick

{{translation.employerDeductible}}
{{translation.ownContribution}}

{{translation.invalidEmployeeBirthDate}}

{{translation.employmentLengthWarning}}

{{translation.invalidEmployeeStartDate}}

{{translation.laidOffInfo}}

{{translation.employmentTerminationInfo}}

{{translation.firstUnemploymentDay}}

{{translation.invalidEmploymentTermination}}

{{translation.invalidUnemploymentYear}}

{{translation.invalidSalarySumBeforeTerminationYear}}

{{translation.invalidEstimatedAllowance}}

{{translation.resultTitle}}

{{translation.resultSubTitle}}

{{translation.liabilityPercentage}} {{formatPercentage(vm.liabilityPercentage, 6)}} % ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}})
{{translation.paymentObligationDays}} {{vm.paymentObligationDaysText}}
{{translation.benefitExpenditure}} {{formatCurrency(vm.benefitExpenditure)}} €

{{vm.printTitle}}

{{translation.calculationFormulaTitle}}

{{translation.calculationFormula}}

{{translation.liabilityTitle}}

{{vm.paymentObligationDays}} pv × {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/pv × {{formatPercentage(vm.liabilityPercentage, 6)}} % = {{formatCurrency(vm.liabilityPayment)}} €

{{translation.estimatedDeductibleIs}} {{formatCurrency(vm.liabilityPayment)}} €.

{{translation.resultNotObligatedTitle}}

  • {{reason}}

{{translation.liabilityPercentageA}} {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageA, 6)}} %
{{translation.liabilityPercentageB}} {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageB, 6)}} %
{{translation.liabilityPercentageDisclaimer}}

{{translation.detailedResultEmployeeTitle}}

{{translation.detailedResultEmployeeSubTitle}}

{{translation.detailedResultEstimatedAllowance}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatCurrency(vm.salarySumBeforeTerminationYearField.value)}} €
{{translation.detailedResultLiabilityPercentage}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatPercentage(vm.liabilityPercentage, 6)}} %
{{translation.detailedResultEmployeeDateOfBirth}}: {{vm.employeeDateOfBirthField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmployeeName}}: {{vm.employeeNameField.value}}
{{translation.detailedResultEmploymentStartDate}}: {{vm.employmentStartDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmploymentTerminationDate}}: {{translation.detailedResultLeaveDate}} {{vm.employmentTerminationDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmploymentTerminationYear}}: {{translation.detailedResultLeaveYear}}: {{vm.employmentTerminationYearField.value}}
{{translation.detailedResultDurationOfEmploymentRelationship}}: {{getDurationOfEmploymentRelationshipText()}}
{{translation.detailedResultEmployeeAgeAtEmploymentTerminationDate}}: {{vm.employeeAgeAtEmploymentTerminationDate[0]}} {{translation.years}}
{{translation.detailedResultBeginDate500}} {{vm.beginDate500 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultLastBenefitDay}}: {{getLastBenefitDay() | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEndDate500}}: {{vm.endDate500 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultAge500Days}}: {{vm.age500Days}} {{translation.years}}
{{translation.detailedResultContinuedAllowanceDateBegin}}: {{vm.continuedAllowanceDateBegin | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultBirthday63}}: {{vm.birthday63 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultBirthday64}}: {{vm.birthday64 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultBirthday65}}: {{vm.birthday65 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultRetirementDate}}: {{vm.employeeRetirementDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEstimatedPersonalAllowance}} {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/{{translation.day}}
{{translation.detailedResultPaymentObligationDays}}: {{vm.paymentObligationDaysText}}

{{translation.detailedResultEmployerTitle}}

{{translation.detailedResultEmployerSubTitle}}

{{translation.detailedResultEstimatedAllowance}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatCurrency(vm.salarySumBeforeTerminationYearField.value)}}
{{formatWageCoefficient(translation.detailedResultWageCoefficient, vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}: {{formatPercentage(vm.salaryMultiplier, 3)}}
{{translation.detailedResultSalaryLowerLimit}}: {{formatCurrency(vm.salarySumLowerLimitTerminationYear, 0)}}
{{translation.detailedResultSalaryUpperLimit}}: {{formatCurrency(vm.salarySumUpperLimitTerminationYear, 0)}}
{{translation.detailedResultLiabilityPercentageA}}: {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageA, 6)}} %
{{translation.detailedResultLiabilityPercentageB}}: {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageB, 6)}} %
Sidan uppdaterad: 27-10-2022