Go to content.

Information för media

Kontakta oss

Sysselsättningsfondens kommunikation hjälper media med bland annat statistik- och intervjuförfrågningar. Kontakta oss, så kopplar vi ihop dig med våra sakkunniga.

kommunikation | viestinta@tyollisyysrahasto.fi

eller

kommunikationschef Terhi Savikko | förnamn.efternamn@tyollisyysrahasto.fi | 050 420 1065

Sidan uppdaterad: 31-12-2018