Siirry suoraan sisältöön.

Perustietoa aikuiskoulutustuesta

Aikuiskoulutustuki on rahallinen tuki, jota myönnetään työntekijälle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Työntekijät ja yrittäjät voivat hyödyntää aikuiskoulutustukea uransa aikana yksiin tai useampiin opintoihin yhteensä 15 tukikuukauden ajan, yhdessä tai useammassa erässä. Tuen avulla voi opiskella kokonaisia tutkintoja tai lyhyempiä koulutuksia lukuisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen. 

Aikuiskoulutustuen tavoitteena on tarjota mahdollisuus pitää huolta omasta työmarkkinakelpoisuudestaan ja pienentää työttömyyden riskiä.

Tältä sivulta löydät koostetusti tietoa: 

  • Mikä on aikuiskoulutustuki ja kenelle se on tarkoitettu?
  • Miten tuki rahoitetaan ja minkä verran sitä maksetaan?
  • Minkä verran tukea voi saada eri tulotasoilla?
  • Mikä on tuen saajien ikä- ja sukupuolijakauma?
  • Miltä aloilta ja mille aloille tuella kouluttaudutaan?
  • Mitkä ovat tutkitusti tuen hakemisen motiivit ja koettu vaikutus?
  • Miten aikuiskoulutusetuudet lakkauttava lakiesitys etenee eduskunnassa?

Ajankohtaista lakiesityksen etenemisestä

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan vuonna 2024. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi.  Hallituksen esitys aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on annettu eduskunnalle torstaina 15.2.2024. Hallituksen esityksessä esitetään, että aikuiskoulutustukea ei voi saada missään tilanteessa syksyllä 2024 alkaviin opintoihin.

On tärkeää huomioida, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.  Lue lisää lakkauttavan lain asiakasvaikutuksista täältä >>

 

Asiakkaan ääni – aikuiskoulutustuen koettu vaikutus -seminaari

Työllisyysrahasto selvitti kevään 2023 aikana ensimmäistä kertaa, miksi aikuiskoulutustuen saajat ovat päättäneet lähteä opiskelemaan. Tutkimuksessa kysyttiin mikä on tuen saajien kokema aikuiskoulutustuen vaikutus työuralle ja miten he kokivat tavoitteidensa toteutuneen. Tutkimukseen vastasi lähes 5 000 henkilöä. Aikuiskoulutustuen koettu vaikuttavuus -tutkimustuloksissa motivaatiosyinä työuran aikana opiskeluun korostuivat alanvaihtosuunnitelmat, nykytyön kuormittavuus sekä halu edetä uralla.

Asiakkaan ääni -seminaaritallenne julkaistu

Työllisyysrahasto järjesti Asiakkaan ääni -seminaarin, jossa pureuduttiin aikuiskoulutustuen koettu vaikutus –tutkimuksen tuloksiin. Seminaarin alussa Työllisyysrahaston asiakkuusjohtaja Tuulikki Saari esitteli tulokset, ja tämän jälkeen tutkimustuloksien päähavainnoista keskustelivat Irmeli Pehkonen Työterveyslaitksesta, Mirja Hannula EK:sta, Tatu Knuutila SAK:sta ja Ida Mielityinen Arene ry:stä.


Aikuiskoulutustuen rahoitus

Yrittäjän aikuiskoulutustuki rahoitetaan valtion budjetista (2,5 miljoonaa euroa vuonna 2022). Palkansaajan aikuiskoulutustuki (175,5 miljoonaa euroa vuonna 2022) rahoitetaan työnantajan ja työntekijän maksamilla työttömyysvakuutusmaksuilla. 

Aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta säästyneitä varoja ei ole mahdollista siirtää valtion budjettiin, koska suurimman osan siitä rahoittavat työnantajat ja työntekijät.

Jos työttömyysvakuutusmaksuja laskettaisiin aikuiskoulutustuen verran, voitaisiin työttömyysvakuutusmaksutasoa laskea 0,2 prosenttiyksikköä kokonaisuudessaan. Tästä 0,1 prosenttiyksikköä tulisi palkansaajalle, jolloin mediaanituloisen palkansaajan maksama työttömyysvakuutusmaksu laskisi noin 3,32 euroa kuukaudessa.

 

Tilastoja aikuiskoulutustuesta

Viimeisimmät tilastot lisätty 12.3.2024.

 

Työllisyysrahaston myöntämät koulutusetuudet

Työllisyysrahasto myöntää useampia koulutusetuuksia, joista olemme koonneet perustiedot alla olevaan kuvaan. 

Työllisyysrahaston myöntämät koulutusetuudet
Sivu päivitetty: 12.3.2024