Go to content.
Nyhet

Minimera effekterna av Post strejken genom att använda e-tjänsten

NYHET 11.11.2019 12.40

Postens strejk som påbörjades måndagen 11.11. påverkar samarbetet med Sysselsättningsfonden. För att undvika fördröjningar, rekommenderar vi att använda e-tjänsten. Strejken beräknas pågå i 2 - 4 veckor.

Förmåner för vuxenstuderande

Om du använder vår e-tjänst, påverkar strejken inte hanteringen av ditt ärende, eftersom stödbeslut fattas som normalt och beslutsbrevet kan läsas på vår e-tjänst. Genom e-tjänsten kan du göra ansökan samt tillägga bilagor. Du kan skicka bilagor även genom den säkra anslutningen till koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi. Beslut gällande vuxenstuderandes förmåner skickas till e-post åt sökande, som inte har gjort ansökan genom e-tjänsten.

Om du har skickat till Sysselsättningsfonden till exempel ansökan eller bilagor per post, kommer behandlingstiden att försenas beroende på varaktigheten för poststrejken.

Vi önskar att svar på hörande eller överklagan på beslut sänds via den skyddade e-postförbindelsen.

Arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetslöshetsförsäkringspremier betalda från löner under perioden 1.7. - 30.9. har fakturerats i oktober. Följande fakturor skickas i januari 2020.

Du kan se beslut gällande arbetslöshetsförsäkringspremier och fakturor på e-tjänsten, där kan du också kontrollera din nuvarande betalningsstatus samt skicka oss meddelanden via den säkra anslutningen.

Självriskpremieärenden och tvistemål som gäller upphävande av anställningsförhållande

I självriskpremieärenden kan du skicka e-post genom den säkra anslutningen till exempel bemötande till brev om hörande eller möjliga besvär.
Även ärenden som gäller upphävande av anställningsförhållande och sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen, till exempel begäran om yttrande, kan skickas till oss med e-post genom den säkra anslutningen.