Go to content.
Nyhet

Övervakningen av grå ekonomin har effektiverats hos Sysselsättningsfonden

NYHET 16.4.2019 8.00

Statistik över bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för 2018 har nu offentliggjorts. Lagändringar vars syfte är att effektivera bekämpningen har gynnat samarbetet mellan myndigheterna, förbättrat rätten till informationsåtkomst och underlättat valet av objekt som ska övervakas.

Enligt statistiken är bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet fungerande och effektiv för närvarande. I Sysselsättningsfondens statistik syns en betydande ökning i antalet övervakade fall jämfört med de föregående två åren. År 2018 var antalet övervakade fall 2 221 stycken, medan antalet fall år 2017 var 1 458, vilket innebär en ökning med 52 procent.

- Tillväxten beror inte på det att arbetsgivarna har försummat sina skyldigheter mer än under tidigare år, men vi har lyckats effektivera vår verksamhet, klargör jurist Aki Villman.

- Tillväxten anger i större utsträckning att våra medarbetare har arbetat på en utmärkt nivå och vi har utvecklat våra arbetsmetoder, berömmer Satu Valtonen, som är chef för övervakningen.

En av Sysselsättningsfondens uppgifter är att övervaka att arbetsgivarna har fullgjort sin plikt att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och meddelat korrekta löneuppgifter som ligger till grund för premierna. I övervakningen används uppgifter som erhållits från Skatteförvaltningen och andra myndigheter. Sysselsättningsfonden jämför uppgifterna i samarbete med Pensionsskyddscentralen (PSC) och Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK). Dessa uppgifter jämförs med de uppgifter som arbetsgivaren har meddelat.

I statistiken för 2018 verkar det som om de ekonomiska påföljderna för företagen till följd av övervakningen har varit något mindre än under tidigare år, men enligt Valtonen och Villman har siffrorna hållits på samma nivå.

- I slutet av 2018 organiserade vi en övervakningskampanj och resultaten av den kan ses på prestationssidan först i statistiken för 2019, berättar Valtonen.

Största delen av försummelserna och felen i deklarationerna är mänskliga fel. Okunnighet förekommer särskilt i rapporteringen av löner för delägare och företagare samt när det gäller andra villkor för arbetslöshetsförsäkringspremieskyldigheten.

Sysselsättningsfonden strävar efter att förebygga dessa situationer genom vägledning och rådgivning till arbetsgivare i ärenden som hänför sig till försäkringspremieskyldigheten och utformandet av rapporter.

Praxisen för övervakningen ändras bl.a. till följd av inkomstregistret, som infördes hos Sysselsättningsfonden 1.1.2019. Övervakningen som görs via inkomstregistret baserar sig huvudsakligen på uppgifter som meddelats till inkomstregistret och på samarbete med Skatteförvaltningen, andra myndigheter och socialförsäkrare.

- I och med inkomstregistret gjordes en ändring i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och på grundval av den har vi rätt att få tillgång till mer information. Med anledning av förändringarna kan i större utsträckning och på ett mera aktuellt sätt kontrollera de uppgifter som meddelats till inkomstregistret, säger Villman.

- Tidigare var vi tvungna att vänta i ett år innan vi fick tillgång till uppgifter för jämförelse, numera kan vi förutse. Övervakningsarbetet kommer även att ändra och bli mer rådgivning än tidigare, vilket kommer att ses även i mätningen och rapporteringen, funderar Valtonen.

Läs mer:
Statistiken över bekämpningen av grå ekonomi för 2018 finns sammanställd på webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet