Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Harmaan talouden valvonta tehostunut merkittävästi Työllisyysrahastossa

UUTINEN 16.4.2019 8.00

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntatilastot vuodelta 2018 on julkaistu. Torjunnan tehostamiseen tähtäävät lakimuutokset ovat edistäneet viranomaisten välistä yhteistyötä, parantaneet tiedonsaantioikeuksia ja helpottaneet valvottavien kohteiden valintaa.

Tilastojen perusteella harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on tällä hetkellä toimivaa ja tehokasta. Työllisyysrahaston tilastoissa näkyy merkittävä nousu valvottujen tapausten kappalemäärissä edelliseen kahteen vuoteen verrattuna. Vuonna 2018 valvottuja tapauksia oli 2221 kpl, kun vuonna 2017 niitä oli 1458 kpl eli kasvua on tapahtunut 52 %.

- Kasvu ei johdu siitä, että työnantajat olisivat laiminlyöneet velvollisuuksia enemmän kuin edellisinä vuosina, vaan olemme saaneet tehostettua toimintaamme, selvittää lakimies Aki Villman.

- Kasvu kertoo enemmän siitä, että työntekijämme ovat tehneet erinomaisella tasolla töitään ja olemme kehittäneet työtapojamme, kehuu valvonnasta vastaava päällikkö Satu Valtonen.Työllisyysrahaston yhtenä tehtävänä on valvoa, että työnantajat ovat täyttäneet työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutensa ja ilmoittaneet oikeat palkkatiedot maksujen perusteeksi. Valvonnassa käytetään Verohallinnolta ja muilta viranomaisilta saatuja tietoja. Työllisyysrahasto vertailee tietoja myös yhteistyössä Eläketurvakeskuksen (ETK) ja Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) kanssa. Näitä tietoja verrataan työnantajan ilmoittamiin tietoihin.

Vuoden 2018 tilaistoissa näyttää, että valvonnasta aiheutuvia taloudellisia seurauksia olisi ollut yrityksille hieman vähemmän kuin aiempina vuosina, mutta Valtosen ja Villmanin mukaan luvut ovat pysyneet samalla tasolla.

- Loppuvuonna 2018 järjestimme valvonnan kampanjan, jonka tulokset näkyvät suoritusten puolella vasta vuoden 2019 tilastoissa, Valtonen kertoo.

Suurin osa laiminlyönneistä ja ilmoitusten virheistä johtuvat inhimillisistä virheistä. Tietämättömyyttä esiintyy erityisesti osaomistajien ja yrittäjien palkkojen ilmoittamisessa ja muissa työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden edellytyksissä.

Työllisyysrahasto pyrkii ennaltaehkäisemään näitä tilanteita ohjeistamalla ja neuvomalla työantajia vakuutusmaksuvelvollisuuteen ja ilmoitusten laatimiseen liittyvissä asioissa.

Valvonnan käytäntöjä muuttaa mm. tulorekisteri, joka otettiin käyttöön Työllisyysrahastossa 1.1.2019. Tulorekisterin kautta tehtävä valvonta perustuu pääasiassa tulorekisteriin ilmoitettuihin tietoihin sekä yhteistyöhön Verohallinnon, muiden viranomaisten ja sosiaalivakuuttajien kanssa.

- Tulorekisterin myötä työttömyysvakuutusmaksuja koskevaan lakiin tehtiin muutos, jonka perusteella meillä on oikeus saada enemmän tietoa käyttöömme. Muutosten johdosta pystymme tarkistamaan tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja laajemmin ja ajantasaisemmin, Villman sanoo.

- Ennen jouduimme odottamaan vuoden ennen kuin saimme tietoja vertailtavaksi, nykyään voimme ennakoida. Valvonnan työ tuleekin muuttumaan entistä enemmän neuvonnaksi, mikä tulee näkymään myös mittaamisessa ja raportoinnissa, Valtonen pohtii.

Lue lisää:
Vuoden 2018 harmaan talouden torjuntatilastot kootusti Harmaa talous & talousrikollisuus -sivustolta.