Gå till innehållet.
Nyhet

Sysselsättningsfonden säkrar sin basverksamhet även under coronaviruset

NYHET 13.3.2020 14.29

Sysselsättningsfonden samlar in arbetslöshetsförsäkringspremier som används för att finansiera bl.a. utkomstskyddet och vuxenutbildningsförmåner. Fonden sörjer för att verksamheten fortsätter även i exceptionella situationer. Vi har beredskap att säkra vår basverksamhet under coronavirusepidemin.

Vår främsta uppgift är att säkra våra grundläggande lagstadgade uppgifter: insamling av arbetslöshetsförsäkringspremier, finansiering av utkomstskyddet och finansiering av vuxenutbildningsförmåner. Vi ser till att vår likviditet hela tiden är god, så att förmånerna till arbetslöshetskassorna, Fpa, Pensionsskyddscentralen och dem som får vuxenutbildningsförmåner kan finansieras normalt. Om det skulle uppstå en långvarig och omfattande sjukdomssituation hos oss, skulle behandlingstiderna för våra övriga tjänster kunna bli längre, eller också skulle vi omstrukturera våra servicekanaler.

Utöver anvisningarna för verksamheten har vi förberett oss genom bl.a. arrangemang med reservpersonal och genom att bredda kunskaperna inom olika serviceområden, så att våra serviceexperter ska kunna arbeta flexibelt med olika arbetsuppgifter. Vi har också utökat möjligheterna till distansarbete, för att arbetsuppgifterna ska vara mindre platsberoende.

Vi förhåller oss allvarligt, men lugnt till situationen. Vi följer med hur situationen utvecklas och vidtar ytterligare åtgärder vid behov. Vi informerar om eventuella ändringar i servicen på vår webbplats och på Twitter. Uppgifter om hur kunderna påverkas uppdateras också på LinkedIn.