Gå till innehållet.
Nyhet

Befullmäktigande gällande arbetslöshetsförsäkringspremier i ärendehanteringstjänsten

NYHET 4.2.2019 10.00

Man loggar in till ärendehanteringstjänsten gällande arbetslöshetsförsäkringspremier med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Vi rekommenderar att man använder Chrome som webbläsare.

Om du vill sköta ärende för ett företag, välj Att uträtta ärenden för företag, varefter du ser en lista på de företag, till vars ärenden du har fullmakter.

Om du inte hittar det företag du letar efter, se till att fullmakterna är i skick.

  • Företag och privatpersoner söker fullmakt att uträtta ärenden i Suomi.fi -tjänsten
  • Föreningar, stiftelser, kommuner, församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, dödsbon, offentlig myndigheter och utländska företag sköter även i fortsättningen nya fullmakter i Katso-tjänsten.
  • Företagets signaturinnehavare måste också söka fullmakt åt sig själv.

Observera att det inte går att logga in till ärendehanteringstjänsten för arbetslöshetsförsäkringspremier med Katso-koder, men informationen om fullmakter som har givits i Katso-tjänsten överförs till ärendehanteringstjänsten.

Befullmäktigande i Suomi.fi gällande företag och privatpersoner

Om du vill ge fullmakt åt en annan person eller ett företag att hantera arbetslöshetsförsäkringspremier på företagets vägnar, logga in på Suomi.fi med dina bankkoder.

Efter inloggning i tjänsten kan du välja att byta användarrollen till hantera Ärende för företag, varefter du kan välja företag på vars vägnar du vill handla. Som innehåll av fullmakten bör man välja i Suomi.fi Underhåll av arbetslöshetsförsäkrinspremier vilket kan hittas under rubriken Arbete och arbetslöshet.

Detaljerade instruktioner om befullmäktigande hittar du på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter

Mer information:
Ge fullmakt som företag
Hur ger jag fullmakt för ett företags räkning?

Befullmäktigande i Katso -tjänsten

Föreningar, stiftelser, kommuner, församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, dödsbon, offentliga myndigheter och utländska företag sköter sökandet av nya fullmakter i Katso-tjänsten.

Notera, att man inte kan logga in i ärendehanteringstjänsten med Katso-koder, men informationen om de aktuella fullmakterna förs över till ärendehanteringstjänsten.

Den personen som i Katso-tjänsten har givits en fullmakt att sköta ärenden gällande organisationens arbetslöshetsförsäkringspremier, loggar sedan in med sina egna nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.