Gå till innehållet.
Nyhet

Förslag om arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp år 2022 lämnades till riksdagen

NYHET 21.10.2021 15.45

Den finska regeringens proposition med förslag om arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp för nästa år lämnades till riksdagen för behandling den 21 oktober 2021Sysselsättningsfonden kom med ett förslag om premier till social- och hälsovårdsministeriet i augusti.  

Enligt förslaget skulle den totala premien till arbetslöshetsförsäkringspremien höjas med totalt 0,2 procentenheter. Arbetsgivarens genomsnittliga premie skulle öka med 0,1 procentenheter och arbetstagarnas premie skulle öka med 0,1 procentenheter. 

Arbetsgivarens genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie skulle då vara 1,51 procent och den anställdes premie skulle vara 1,50 procent av lönesumman år 2022. Enligt förslaget skulle arbetsgivarens lägre premie vara 0,50 procent av lönesumman (lönesumman som arbetsgivaren betalar ut är maximalt cirka 2,2 miljoner euro om året) och den högre premien 2,05 procent (för den andel av lönebeloppet som överskrider 2,2 miljoner euro). 

Förslaget om arbetslöshetsförsäkringspremierna bygger på Sysselsättningsfondens prognos, som också har använts för att utarbeta fondens budget för 2022. I prognosen beaktas bland annat mängden förmåner som ska finansieras och fondens övriga utgifter under det kommande året. Ikraftträdandet av regeringens proposition kräver ännu parlamentets godkännande, varefter republikens president bekräftar lagen. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs per kalenderår.