Huomio!

Hallituksen esitys aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on annettu eduskunnalle ja olemme päivittäneet Ajankohtaista-sivua esimerkiksi syksyn 2024 alkavien opintojen osalta.

Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Esitys vuoden 2022 työttömyysvakuutusmaksujen määrästä etenee eduskuntaan

UUTINEN 21.10.2021 15.45

Suomen hallituksen esitys ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksujen määrästä on annettu eduskunnalle käsiteltäväksi 21.10.2021. Työllisyysrahasto teki maksuesityksen sosiaali- ja terveysministeriölle elokuussa.

Esityksen mukaan työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksua korotettaisiin yhteensä 0,2 prosenttiyksikköä. Työnantajan keskimääräinen maksu nousisi 0,1 prosenttiyksikköä ja työntekijöiden maksu nousisi 0,1 prosenttiyksikköä.

Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,51 prosenttia ja työntekijän maksu 1,50 prosenttia palkkasummasta vuonna 2022. Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,50 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,2 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 2,05 prosenttia (palkkasumman 2,2 miljoonaa euroa ylittävältä osalta).

Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston ennusteeseen, jonka pohjalta on laadittu myös rahaston talousarvio vuodelle 2022. Ennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja muut rahaston menot tulevana vuotena. Hallituksen esityksen voimaantulo vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän, minkä jälkeen tasavallan presidentti vahvistaa lain. Työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan kalenterivuosittain.