Huomio!

Coronavirusepidemin kan påverka bland annat arbetsgivare och de som studerar med vuxenutbildningsstöd. Se om du hittar svaret till din fråga på tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Go to content.
Nyhet

Förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret från och med 2021

NYHET 28.5.2019 14.00

Finansministeriet börjar förbereda lagändringar som skulle senarelägga utvidgningen av inkomstregistret till pensioner och förmåner till 2021. Användargruppen av löneuppgifter skulle emellertid utvidgas enligt planen under nästa år.

Sysselsättningsfonden kan börja använda inkomstregistrets uppgifter om arbetsförhållanden och löner i behandlingen av vuxenutbildningsförmåner under 2020. För de som ansöker om vuxenstudiestöd betyder detta att de i regel inte längre under nästa år behöver lämna in sina löneuppgifter till Sysselsättningsfonden.

Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret skulle senareläggas med ett år. Sysselsättningsfonden och övriga förmånsgivare skulle börja anmäla förmånsuppgifter till inkomstregistret från och med 2021. För kunderna skulle detta inte innebära några förändringar i ansökan om vuxenutbildningsförmåner.

Enligt den nya tidtabellen skulle inkomstregistret utvidgas på följande sätt:

  • År 2020: Användargruppen av löneuppgifter utvidgas så att den omfattar bl.a. arbetslöshetskassorna, NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA), regionförvaltningsverken, försäkringsbolagen, kommunerna och Statistikcentralen.
  • År 2021: Datainnehållet skulle utvidgas med pensioner och förmåner.

Erfarenheterna av inkomstregistret från början av året har påvisat att vi har mer arbete framför oss än vad vi hade förutspått.

”Det handlar om en så stor förändring att det skulle vara bra att dela upp den i två delar. På så vis kan vi säkerställa, att allt kommer fungera smidigt även efter utvidgningarna. Dessutom skulle vi behöva mer tid för rådgivning till arbetsgivarna under det här året”, berättar projektchefen Arto Leinonen i finansministeriets meddelande.

Läs mer:

Finansministeriets meddelande 28.5.2019 (finska)

Skatteförvaltningens meddelande 28.5.2019