Gå till innehållet.
Nyhet

Förslag om arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp år 2021 lämnades till riksdagen

NYHET 5.10.2020 13.00

Regeringens proposition med förslag om arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp år 2021 lämnades till riksdagen för behandling 5.10.2020. Sysselsättningsfonden lämnade förslag om premierna till social- och hälsovårdsministeriet i augusti.

Enligt förslaget ska den totala premien för arbetslöshetsförsäkringspremien höjas med sammanlagt 0,32 procentenheter.  Arbetsgivarens genomsnittliga premie stiger med 0,17 procentenheter, medan arbetstagarnas premie stiger med 0,15 procentenheter.

Enligt detta är arbetsgivarens genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie 1,42 procent och arbetstagarens premie 1,40 procent av lönesumman år 2021. Enligt förslaget är arbetsgivarens lägre premie 0,50 procent av lönesumman (lönesumman som arbetsgivaren betalar ut är maximalt cirka 2,1 miljoner euro om året) och den högre premien 1,90 procent (för den andel av lönebeloppet som överskrider 2,1 miljoner euro).

Till följd av coronaviruset har permitteringsutgifterna ökat klart i år. Staten deltar i finansieringen av permitteringsdagpenningarna i år med en andel som motsvarar grunddagpenningen.  Utgångspunkten för Sysselsättningsfondens förslag till arbetslöshetsförsäkringspremier år 2021 var att staten deltar i finansieringen av permitteringsdagpenningarna även år 2021.  Denna finansiering har dock inte upptagits i statsbudgetförslaget för år 2021. Sysselsättningsfondens utgångspunkt är fortsättningsvis att staten ska delta i finansieringen av permitteringsdagpenningarna även nästa år.

Förslaget om arbetslöshetsförsäkringspremierna bygger på Sysselsättningsfondens prognos, som också har använts för att utarbeta fondens budget för 2021. I prognosen beaktas bland annat mängden förmåner som ska finansieras och fondens övriga utgifter under det kommande året. Regeringspropositionens ikraftträdande förutsätter ytterligare riksdagens godkännande. Efter detta ska lagen stadfästas av republikens president.