Gå till innehållet.
Nyhet

Lyckades du inte nå oss?

NYHET 6.10.2020 10.26

Det råder stor rusning i behandlingen av ansökningar om vuxenutbildningsstöd och i vår kundtjänst. Vi behandlar både inledande ansökningar och ansökningar om utbetalning i den ordning de kommer in. Du kan följa upp de aktuella handläggningstiderna på vår webbplats. Du kan kontrollera läget för din egen ansökan när som helst i vår e-tjänst.

För närvarande får vi ett rekordantal ansökningar, telefonsamtal och e-postmeddelanden varje dag. Frågorna besvaras av samma serviceexperter som behandlar ansökningarna om vuxenutbildningsstöd.

Vår viktigaste uppgift är att inom en skälig tid behandla ansökningar av vuxenstuderande som väntar på beslut och utbetalning och att klara av köerna. Därför hinner kundtjänsten tills vidare inte besvara samtal och e-postmeddelande i normal takt.

Om det till exempel finns brister i din ansökan, tar vi kontakt med dig per e-post. Om vi inte tar kontakt kan du vänta på beslutet i lugn och ro. Vi skickar ett meddelande om beslutet till dig per e-post.

För slippa köa i telefon eller vänta på ett svar på ditt meddelande, ställ din fråga till chattboten, använd sökfunktionen på vår webbplats eller läs sammandraget om vuxenutbildningsstödet på vår webbplats.

Vi beklagar uppriktigt rusningen och gör allt som står i vår makt för att klara av den.

Omfattande reformer i bakgrunden

Sysselsättningsfonden införde en ny e-tjänst och ett nytt handläggningssystem för vuxenutbildningsstödet 3.8.2020.

Anledningen till reformen är att lagen om vuxenutbildningsstödet ändrades 1.8.2020. Detta är den största reformen av stödet sedan 20 år. På grund av reformen förnyades också processerna för ansökan, beviljande och utbetalning av förmånen, och Sysselsättningsfonden införde ett nytt handläggningssystem och en ny e-tjänst.

De ansökningar om utbetalning som kommit in under september månad via e-tjänsten behandlar vi för hand och med särskild omsorg för att försäkra oss om att kunderna för beslut med rätt innehåll via vårt nya system. Automatisering tas i användning i oktober för de sökande av vuxenutbildningsstöd som gett sitt samtycke.