Gå till innehållet.
Nyhet

Sysselsättningsfondens årsberättelse 2019

NYHET 26.3.2020 9.53

Efter det första verksamhetsåret uppvisar sysselsättningsfondens resultat överskott. Fondens nettotillgångar uppgick till 1,67 miljarder euro i slutet av 2019. Sysselsättningsfonden kan vid behov balansera ekonomin som destabiliserats av coronaviruset med en konjunkturbuffert och lånefinansiering. Sysselsättningsfonden har publicerat sin årsredovisning 2019 som finns på talous.tyollisyysrahasto.fi/sv.

Tack vare den förbättrade sysselsättningen under tidigare år kunde Sysselsättningsfonden sänka både arbetsgivarens och arbetstagarens totala arbetslöshetsavgifter med i genomsnitt 0,49 procent för 2019. Sysselsättningsfonden samlade in sammanlagt 2 656 miljoner euro i arbetslöshetsförsäkringspremier av arbetsgivarna i fjol.

Den förbättrade sysselsättningen minskade också de belopp som betalades ut i form av inkomstrelaterad dagpenning till arbetslöshetskassor och FPA:s grunddagpenning. Sysselsättningsfonden finansierade arbetslöshetsskyddet med totalt 1 160 miljoner euro 2019.

Sysselsättningsfonden har under bättre ekonomiska tider samlat tillgångar i konjunkturbufferten som kan användas vid behov. Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert var 31.12.2019 nära det lagstadgade maximala beloppet. Under hösten 2019 återbetalade fonden den sista delbetalningen på 600 miljoner euro på det lån den tog för att täcka de ökade utgifterna för arbetslöshetsskyddet 2015.   

Sysselsättningsfondens vd Janne Metsämäki är nöjd med fondens första verksamhetsår 2019: "Under året byggde vi grunden för vår verksamhet. Vi arbetade med många utvecklingsprojekt för att ge våra kunder bättre och effektivare service. Vi var en av de fyra första organisationerna som tog i bruk det nationella inkomstregistret. Genomförandet och det förberedande arbetet var framgångsrikt både när det gäller arbetslöshetsförsäkringspremier och vuxenutbildningsförmåner."

Rekordantal mottagare av vuxenutbildningsstöd

Förra året fick 25 701 personer vuxenutbildningsstöd. Det är 3,4 procent mer än 2018. Sammanlagt 26 187 personer beviljades stipendium för yrkesexamen. I fjol utbetalades 187 miljoner euro i vuxenutbildningsstöd och stipendier för yrkesexamen.

Fonden har använt information från inkomstregistret sedan början av 2019 för fakturering av arbetslöshetsförsäkringspremier. Användningen av inkomstregistret utvidgades till att omfatta handläggningen av ansökningar om vuxenutbildningsstöd i början av 2020, vilket krävde omfattande systemutvecklingsarbete och inlärning under fjolåret.

I fjol bereddes tillsammans med ministerier och arbetsmarknadsorganisationer en lagstiftningsreform för att ändra ansökan om vuxenutbildningsstöd samt dess belopp och krav. Lagändringen väntas träda i kraft den 1 augusti 2020.

Coronaviruset påverkar också Sysselsättningsfondens ekonomi

Sysselsättningsfonden bedömer att sysselsättningsutsikterna kommer att försämras markant. Effekterna av coronaviruset kunde ännu inte beaktas vid upprättandet av bokslutet. Enligt rådande uppfattningar kommer Finlands ekonomi hamna i recession och BNP att krympa kraftigt.

"Konjunkturläget var någorlunda positivt ännu under 2019. Vi lyckades ´nästan öka konjunkturbufferten till dess maximala storlek. Vi investerade tillgångar med en måttlig investeringsstrategi och uppnådde en avkastning på 0,8 procent. Vi har en bättre position än tidigare år när det gäller att bemöta de ökande arbetslöshetsutgifterna”, säger Sysselsättningsfondens ekonomi- och finansdirektör Tapio Oksanen.

Sysselsättningsfonden följer med utvecklingen av arbetslöshetsutgifterna och har vädjat till Finlands regering att för att säkerställa likviditeten. Sysselsättningsfonden kommer med ett förslag till arbetslöshetsförsäkringspremier för 2021 i augusti, varefter riksdagen fastställer avgifterna.

Sysselsättningsfondens fullständiga årsberättelse finns på talous.tyollisyysrahasto.fi/sv. 

 

Ytterligare information:

Janne Metsämäki, verkställande direktör för Sysselsättningsfonden, tfn 040 522 3614

Tapio Oksanen, ekonomi- och finansdirektör för Sysselsättningsfonden, tfn 040 539 4651

 

BILAGA 1 Nyckeltal för 2019

BILAGA 2 Konjunkturbuffert och nettoförmögenhet

BILAGA 3 Insamlade arbetslöshetsförsäkringspremier

BILAGA 4 Betalda vuxenutbildningsstöd