Gå till innehållet.
Nyhet

Ändring av den lägsta åldersgränsen för skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie fr.o.m. 1.8.2022

NYHET 13.10.2021 9.50

Till följd av lagändringen höjs den lägsta åldersgränsen för skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie till 18 år fr.o.m. den 1.8.2022. Genom reformen börjar betalningsskyldigheten från början av följande kalendermånad efter den anställdes 18-årsdag. För närvarande är den lägsta åldersgränsen för arbetslöshetsförsäkringspremie 17 år. 

Ändringen gäller löner som betalas fr.o.m. 1.8.2022. Observera den ändrade åldersgränsen när du drar av löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie från lönen och när du meddelar löneuppgifterna till inkomstregistret. Fr.o.m. 1.8.2022 ska löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie inte dras av från lönen för anställd under 18 år. När du betalar ut lön till en anställd som inte är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av sin ålder, ska du i anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret uppge “Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)" vid punkten Typ av undantagssituation för försäkring.

Observera att genom ändringen kan skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie tillfälligt upphöra för en anställd som är 17 år när ändringen träder i kraft 1.8.2022. Därefter börjar den anställdes betalningsskyldighet när han eller hon fyller 18 år.

Exempel: Den anställde fyller 17 år i maj 2022. I juni och juli 2022 betalas arbetslöshetsförsäkringspremie av lön som betalas till den anställde eftersom hen är betalningsskyldig när hen fyllt 17 år. Arbetslöshetsförsäkringspremie betalas dock inte av lön som betalas ut i augusti 2022, eftersom en person under 18 år inte är betalningsskyldig på grund av ändringen som träder i kraft 1.8.2022. Nästa gång betalas arbetslöshetsförsäkringspremie av den anställdes lön i juni 2023 när den anställde fyllt 18 år i maj 2023.

Den övre åldersgränsen för skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie ändras inte. Betalningsskyldigheten gäller inte personer som fyllt 65 år. Betalningsskyldigheten upphör från början av månaden efter den anställdes 65-årsdag.

Bakom lagändringen finns utvidgningen av läroplikten till 18 års ålder fr.o.m. 1.8.2021. Till följd av ändringen ändrades lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att den lägre åldersgränsen för beviljad arbetslöshetsförmån i regel är 18 år. Avsikten är att den lägre åldersgränsen för skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie så exakt som möjligt skulle följa den lägre åldersgränsen för beviljande av arbetslöshetsförmån. Ändringen av den lägre åldersgränsen för skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie träder dock i kraft först ett år senare, dvs. 1.8.2022.

Mer information om arbetslöshetsförsäkringspremier finns på vår webbplats här