Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuuden alaikärajaan muutos 1.8.2022 alkaen

UUTINEN 13.10.2021 9.50

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee lakimuutoksen johdosta 18 vuoteen 1.8.2022 alkaen. Uudistuksen myötä maksuvelvollisuus alkaa työntekijän 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta. Tällä hetkellä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja on 17 vuotta.  

Muutos koskee 1.8.2022 alkaen maksettavia palkkoja. Huomioithan ikärajan muuttumisen pidättäessäsi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua työntekijän palkasta sekä ilmoittaessasi palkkatiedot tulorekisteriin. 1.8.2022 alkaen alle 18-vuotiaan työntekijän palkasta ei kuulu pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Kun maksat palkkaa työntekijälle, joka ikänsä puolesta ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, on tulorekisterin palkkatietoilmoituksella annettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi –kohtaan tiedoksi ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)”. 

Huomioithan, että muutoksen myötä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus saattaa lakata väliaikaisesti sellaisen työntekijän osalta, joka on 17-vuotias muutoksen tullessa voimaan 1.8.2022. Tämän jälkeen työntekijän maksuvelvollisuus alkaa, kun hän täyttää 18 vuotta. 

Esimerkki: Työntekijä täyttää 17 vuotta toukokuussa 2022. Kesä- ja heinäkuussa 2022 työntekijälle maksetusta palkasta maksetaan työttömyysvakuutusmaksu, koska hän on maksuvelvollinen täytettyään 17 vuotta. Elokuussa 2022 maksetusta palkasta ei makseta kuitenkaan enää työttömyysvakuutusmaksua, koska 1.8.2022 voimaan tulevan muutoksen johdosta alle 18-vuotias ei ole maksuvelvollinen. Seuraavan kerran työntekijän palkasta maksetaan työttömyysvakuutusmaksu kesäkuussa 2023 sen jälkeen, kun työntekijä on täyttänyt 18 vuotta toukokuussa 2023. 

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden yläikäraja ei muutu. Maksuvelvollisuus ei koske 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Maksuvelvollisuus päättyy työntekijän 65-vuotissyntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta. 

Lakimuutoksen taustalla on oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen asti 1.8.2021 alkaen. Muutoksen johdosta työttömyysturvalakia muutettiin niin, että työttömyysetuuden myöntämisen alaikäraja on pääsääntöisesti 18 vuotta. Tarkoituksena on, että työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja seuraisi mahdollisimman tarkasti työttömyysetuuden myöntämisen alaikärajaa. Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikärajan muutos kuitenkin astuu voimaan vasta vuotta myöhemmin eli 1.8.2022. 

Lisätietoa:
Työttömyysvakuutusmaksut verkkosivuillamme

Uutinen 20.5.2022: Huomioi ikärajamuutos 1.8.2022 alkaen maksettavissa palkoissa