Go to content.

Placerare

Sysselsättningsfondens verksamhet finansieras med de arbetslöshetsförsäkringspremier som tas ut av arbetsgivarna och löntagarna samt med placeringsintäkter. Det huvudsakliga syftet med Sysselsättningsfondens placeringsverksamhet är att placera tillgångarna på ett produktivt och ansvarsfullt sätt, med särskild fokus på god likviditet.

Centrala nyckeltal

3 801 milj. € Insamlade premier
-0,2 % Avkastning på placeringar
969 milj. € Nettoförmögenhet
2 922 milj. € Redovisade premier
Sidan uppdaterad: 27-12-2019