Disclaimer

The information contained on this website does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore or any other jurisdiction where to do so would be unlawful. No securities have been, or will be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and no securities may be offered or sold, directly or indirectly, within the United States, or to, or for the account or benefit of any U.S. persons (as such terms are defined in Regulation S under the Securities Act).

Nothing on this website constitutes an invitation or offer to sell, or the solicitation of an invitation or offer to buy any securities issued by the Employment Fund. The information contained within this website is provided by the Employment Fund in good faith and is for reference purposes only.

Gå till innehållet.

Placerare

Sysselsättningsfondens verksamhet finansieras med de arbetslöshetsförsäkringspremier som tas ut av arbetsgivarna och löntagarna samt med placeringsintäkter. Det huvudsakliga syftet med Sysselsättningsfondens placeringsverksamhet är att placera tillgångarna på ett produktivt och ansvarsfullt sätt, med särskild fokus på god likviditet.

Centrala nyckeltal 2020

3 340 milj. € Insamlade premier
-0,7 % Avkastning på placeringar
1 045 milj. € Nettoförmögenhet
3 947 milj. € Redovisade premier

Vår kanal för rapportering av missbruk

Vi strävar efter att upprätthålla en atmosfär av öppenhet och hög etik i vår verksamhet. Via Sysselsättningsfondens rapporteringskanal kan du rapportera misstankar om missbruk av det som regleras i marknadsmissbrukförordningen (MAR-förordningen). Misstankar om missbruk kan till exempel gälla

  • insiderhandel,
  • olagligt röjande av insiderinformation,
  • marknadsmanipulation,
  • avslöjande av insiderinformation,
  • marknadssondering eller
  • statistik eller prognoser som sprids av offentliga institutioner som kan ha en betydande inverkan på finansmarknaderna.

Rapporteringskanalen är ett viktigt verktyg för att värna om en hög operativ etik och upprätthålla förtroendet för oss bland våra investerare, personal, kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Via rapporteringskanalen kan du rapportera alla misstänkta missbruk helt anonymt. Vänligen ta inte med någon personlig information i anmälan om det inte är nödvändigt för anmälan.

Sidan uppdaterad: 22-1-2021