Huomio!

Coronavirusepidemin kan påverka bland annat arbetsgivare och de som studerar med vuxenutbildningsstöd. Se om du hittar svaret till din fråga på tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Go to content.

Placerare

Sysselsättningsfondens verksamhet finansieras med de arbetslöshetsförsäkringspremier som tas ut av arbetsgivarna och löntagarna samt med placeringsintäkter. Det huvudsakliga syftet med Sysselsättningsfondens placeringsverksamhet är att placera tillgångarna på ett produktivt och ansvarsfullt sätt, med särskild fokus på god likviditet.

Centrala nyckeltal 2019

3 345 milj. € Insamlade premier
0,8 % Avkastning på placeringar
1 668 milj. € Nettoförmögenhet
2 640 milj. € Redovisade premier
Sidan uppdaterad: 26-3-2020