Gå till innehållet.

Ledningens affärstransaktioner

I enlighet med förordningen om marknadsmissbruk ber vi ledande personer i Sysselsättningsfonden och deras närmaste krets att följa anvisningarna på denna sida för rapportering av affärstransaktioner.

Anmälningarna ska göras till Sysselsättningsfonden och Finansinspektionen omedelbart och senast tre arbetsdagar efter att transaktionen gjorts.

Med hänsyn till Sysselsättningsfondens skyldighet att offentliggöra de ledande personernas affärstransaktioner rekommenderar vi att anmäls till Sysselsättningsfonden i fri form den dag då transaktionen gjordes. En fullständig anmälan ska göras till Sysselsättningsfonden inom två arbetsdagar efter att transaktionen gjorts.

 

Anvisningar för att göra en affärstransaktionsanmälan

1. Fyll i blanketten för anmälan av affärstransaktioner

Blanketten och anvisningarna återfinns på Finansinspektionens webbplats, under rapportering av transaktioner till Finansinspektionen (på finska).

Information som krävs i anmälan:

Sysselsättningsfondens LEI-nummer 7437002N0BQXM1JQUP81
ISIN-koder för Sysselsättningsfondens masskuldebrevslån FI4000440227 (maturity date 6/16/2023)
FI4000440276 (maturity date 6/16/2027)
Anmälningsnummer Genereras automatiskt på blanketten (behövs inte ifyllas)

2. Skicka den ifyllda blanketten som en bilaga till ett e-postmeddelande till Sysselsättningsfonden och Finansinspektionen omedelbart efter transaktionen

Skicka inte blanketten per post på grund av den korta tidsfristen (3 arbetsdagar).

Sändning till Finansinspektionen:
Gå till https://securemail.bof.fi
Skicka blanketten som ett skyddat e-postmeddelande till johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

 

Sändning till Sysselsättningsfonden:
Skicka blanketten som ett skyddat e-postmeddelande till mar@tyollisyysrahasto.fi
Ange i e-postmeddelandet ett telefonnummer där du kan nås, om vi har några frågor om anmälan.

Vid problem, kontakta mar@tyollisyysrahasto.fi

Sysselsättningsfonden publicerar den mottagna anmälan som ett börsmeddelande utan dröjsmål efter att anmälan mottagits.

Du kan läsa rapporterade transaktioner för personer i ledande ställning och deras närmaste krets som publicerats efter 3.7.2016 i vårt arkiv för börsmeddelanden.

Mer information om regleringen som gäller rapportering av affärstransaktioner för personer i ledande ställning och deras närmaste krets får du bland annat på Finansinspektionens webbplats.

Registerbeskrivning för affärstransaktioner för ledningen och den närmaste kretsen (på finska)

 

Sidan uppdaterad: 17-6-2020