Go to content.

Sysselsättningsfonden som emittent

Sysselsättningsfonden har rätt att ta lån för att uppfylla sina skyldigheter med stöd av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner. Om Sysselsättningsfondens skulder överstiger dess tillgångar, kan statsrådet bevilja Sysselsättningsfonden proprieborgen utan motsäkerheter. Statsrådet kan ställa villkor för borgen som det beviljat. Sysselsättningsfonden kan med tillstånd av Finansinspektionen också ta lån för att trygga sin likviditet. Tillstånd från Finansinspektionen krävs dock inte om Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert är negativ.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden TVR (nuvarande Sysselsättningsfonden) har i oktober 2014 ingått ett företagscertifikatprogram med sex banker. Inom ramen för detta program är det högsta beloppet för emitterade företagscertifikatkrediter 300 miljoner euro.

TVR (nuvarande Sysselsättningsfonden) undertecknade med fyra betydande nordiska banker beredskapskreditavtal som uppgår till 400 miljoner euro 20.4.2017. De lån som tas upp inom ramen för detta låneprogram är statsgaranterade och det totala garantibeloppet är 440 miljoner euro.

Utöver de ovan nämnda har TVR (nuvarande Sysselsättningsfonden) emitterat ett masskuldebrev på 600 miljoner euro år 2015. Lånet förfaller 23.9.2019.

 

Kreditvärdering

Standard & Poor's beviljade Arbetslöshetsförsäkringsfonden TVR (nuvarande Sysselsättningsfonden) AA+/A-1+ med stabila utsikter som kort och lång kreditvärdighet 20.9.2017.

Kreditvärdighetsrapport, 24.9.2018

Kreditvärdighetsrapport, 20.9.2017

Kreditvärdighetsrapport, 30.9.2016

Kreditvärdighetsrapport, 10.5.2016

Kreditvärdighetsrapport, 6.10.2015

Kreditvärdighetsrapport, 12.6.2015

Kreditvärdighetsrapport, 21.5.2015

 

Börsprospekt

Sidan uppdaterad: 13-12-2018