Gå till innehållet.

Sysselsättningsfonden som emittent

Sysselsättningsfonden har rätt att ta lån för att uppfylla sina skyldigheter med stöd av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner. Om Sysselsättningsfondens skulder överstiger dess tillgångar, kan statsrådet bevilja Sysselsättningsfonden proprieborgen utan motsäkerheter. Statsrådet kan ställa villkor för borgen som det beviljat. Sysselsättningsfonden kan med tillstånd av Finansinspektionen också ta lån för att trygga sin likviditet. Tillstånd från Finansinspektionen krävs dock inte om Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert är negativ.

Sysselsättningsfonden har ingått ett företagscertifikatprogram med sex banker. Inom ramen för detta program är det högsta beloppet för emitterade företagscertifikatkrediter 300 miljoner euro.

Sysselsättningsfonden har med fem betydande nordiska banker beredskapskreditavtal som uppgår till 800 miljoner euro. 

Kreditvärdering

Standard & Poor's beviljade Sysselsättningsfonden AA+(stabila utsikter)/A-1+ kreditvärdighet 30.9.2021

Standard & Poor's beviljade Sysselsättningsfonden AA+/A-1+ med stabila utsikter som kort och lång kreditvärdighet 29.9.2020.

Kreditvärdigshetsrapport, 29.9.2020

Kreditvärdighetsrapport, 25.9.2019

Kreditvärdighetsrapport, 24.9.2018

Kreditvärdighetsrapport, 20.9.2017

Kreditvärdighetsrapport, 30.9.2016

Kreditvärdighetsrapport, 10.5.2016

Kreditvärdighetsrapport, 6.10.2015

Kreditvärdighetsrapport, 12.6.2015

Kreditvärdighetsrapport, 21.5.2015

 

Sidan uppdaterad: 17-6-2020