Go to content.

Coronaepidemins inverkan på fondens tjänster och kunder

 

Arbetslöshetsförsäkringspremier

Under exceptionella omständigheter är telefontjänsten för premieavgifter, självriskpremier samt tvistemål som rör upphävande av anställningsförhållande och sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen, öppen från 9 till 15 på vardagar.

Försenad betalning

  •  Om du inte kan betala fakturan före förfallodagen, vänligen kontakta oss omedelbart. Närmare anvisningar på vår webbplats.
  • Vi skickar de nästa fakturorna i april och de gäller för löner som betalades ut under januari-mars.

Vuxenutbildningsförmåner

De som studerar med vuxenutbildningsstöd: 

  • Följ informationen från din läroanstalt. Till exempel om läroanstalten stängs eller praktiken ställs in, fråga läroanstalten om de finns andra sätt att avlägga studier. 
  • Om studierna inte fortsätter på heltid (minst 3 studiepoäng per månad), uppskatta och bedöma själv om vuxenutbildningsstödet och studieledigheten bör avbrytas. Du kan fortsätta med dina studier senare och ansöka om vuxenutbildningsstöd för tiden i fråga. 
  • Mer information om hur coronaviruset påverkar studier som avläggs med vuxenutbildningsstöd kan du läsa här.
  • Biinkomstgränsen för fullständigt stöd är fortfarande 250 euro per månad. Om beloppet överskrids ska den sökande annullera stödet. Du kan ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd i efterhand. 
  • Om du permitteras måste du annullera ditt vuxenutbildningsstöd. Anmäl saken till oss per telefon eller e-post.
Sidan uppdaterad: 19-3-2020