Gå till innehållet.

Coronaepidemins inverkan på fondens tjänster och kunder

 

Arbetslöshetsförsäkringspremier

Under exceptionella omständigheter är telefontjänsten för premieavgifter, självriskpremier samt tvistemål som rör upphävande av anställningsförhållande och sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen, öppen från 9 till 15 på vardagar.

Försenad betalning

  •  Om du inte kan betala fakturan före förfallodagen, vänligen kontakta oss omedelbart. Närmare anvisningar på vår webbplats.
  • Vi skickar de nästa fakturorna i april och de gäller för löner som betalades ut under januari-mars.

Vuxenutbildningsförmåner

De som studerar med vuxenutbildningsstöd: 

  • Följ informationen från din läroanstalt. Till exempel om läroanstalten stängs eller praktiken ställs in, fråga läroanstalten om de finns andra sätt att avlägga studier. 
  • Om studierna inte fortsätter på heltid (minst 3 studiepoäng per månad), uppskatta och bedöma själv om vuxenutbildningsstödet och studieledigheten bör avbrytas. Du kan fortsätta med dina studier senare och ansöka om vuxenutbildningsstöd för tiden i fråga. 
  • Mer information om hur coronaviruset påverkar studier som avläggs med vuxenutbildningsstöd kan du läsa här.
  • Biinkomstgränsen för fullständigt stöd är fortfarande 250 euro per månad. Om beloppet överskrids ska den sökande annullera stödet. Du kan ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd i efterhand. 
  • Om du permitteras måste du annullera ditt vuxenutbildningsstöd. Anmäl saken till oss per telefon eller e-post.
Sidan uppdaterad: 19-3-2020