Huomio!

Hallitusohjelmaan on kirjattu aikuiskoulutustuen lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen. Tukeen liittyvät muutokset edellyttävät lakimuutoksia, joten toistaiseksi tuen myöntäminen ja maksaminen jatkuvat normaalisti. Lue lisää Ajankohtaista aikuiskoulutustuesta sivulta.

 

Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Koronaviruksen vaikutus aikuiskoulutustuella suoritettaviin opintoihin

UUTINEN 13.3.2020 14.00

Olemme saaneet kyselyitä aikuiskoulutustuesta ja vaadittavista opintosuorituksista, jos koronaviruksen vuoksi esimerkiksi oppilaitos suljetaan tai opintoihin liittyvä harjoittelu perutaan.

Aikuiskoulutustuen myöntäminen edellyttää, että opinnot ovat päätoimisia. Päätoimisuus tarkoittaa, että opintosuorituksia kertyy keskimäärin vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa. Seuraamme opintojen päätoimisuutta jälkikäteen lukuvuosittain.

Jos esimerkiksi oppilaitos suljetaan tai harjoittelu peruuntuu, on ensisijainen vaihtoehto selvittää oppilaitokselta muista mahdollisuuksista suorittaa opintoja esimerkiksi etänä tai myöhemmin niin, että opintosuorituksia kertyy keskimäärin riittävä määrä aikuiskoulutustuella tuettavalla ajalla.

Jos opintoja ei voi suorittaa oppilaitoksen kanssa sovittavalla tavalla ja opinnot eivät edisty päätoimisesti, on jokaisen aikuiskoulutustukea saavan itse arvioitava ja harkittava, onko esimerkiksi tarpeen keskeyttää aikuiskoulutustuki ja opintovapaa. Tällöin hakija voi myöhempänä ajankohtana jatkaa opintojaan ja hakea aikuiskoulutustukea tälle ajalle.

Aikuiskoulutustukea saavien on hyvä aktiivisesti seurata oppilaitosten tiedottamista opintojen järjestämisestä, jolloin on mahdollisuus tarvittaessa muuttaa opintosuunnitelmiaan ajoissa.

Mahdolliset muutokset aikuiskoulutustukeen pyydämme ilmoittamaan puhelimitse 075 757 0505 (pvm/mpm) klo 9–12 arkisin tai sähköpostitse osoitteeseen koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

Tilanteen muuttuessa, tarkastelemme asiaa uudelleen.