Gå till innehållet.

Försäkringspremieräknare

Med räknaren kan du räkna ut en uppskattning på utjämningspremien eller på återbäringen. Uppskattningen baserar sig på de lönesummor som du fyllt i. I beräkningen tas inte i beaktande möjliga obetalda förskott eller räntan på utjämningspremien eller på återbäringen. Som arbetsgivare är du skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie om du under kalenderåret betalar ut sammanlagt mer än 1 300 euro i lön till dina arbetstagare (1 200 euro i år 2018).

Bekanta dig med betalningsskyldighet och betalning.

De uppgifter som du fyllt i kvarstår inte i vårt system.

{{translation.title}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldEuros}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldMissing}}

{{translation.invalidCoOwnerSalarySumAdvanceField}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldEuros}}

{{translation.invalidCoOwnerSum}}

  {{translation.deposit}} {{translation.final}} {{translation.difference}}
{{translation.employeePayroll}} {{formatCurrency(vm.employeeSalarySumAdvanceField.value, 0)}} € {{formatCurrency(vm.employeeSalarySumFinalField.value, 0)}} € {{formatCurrency(getEmployeeSalarySumDifference(), 0)}} €
{{translation.partOwnerPayroll}} {{formatCurrency(vm.coOwnerSalarySumAdvanceField.value, 0)}} € {{formatCurrency(vm.coOwnerSalarySumFinalField.value, 0)}} € {{formatCurrency(getCoOwnerSalarySumDifference(), 0)}} €
{{translation.employersPayment}} {{formatCurrency(vm.employerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employersPartOwnerPayment}} {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employeePayment}} {{formatCurrency(vm.employeePaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeePaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeePaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employeePartOwnerPayment}} {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.total}} {{formatCurrency(vm.totalPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.totalPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.totalPaymentDifference, 2)}} €

Sidan uppdaterad: 13-2-2019