Hej FöPL- eller LFöPL- försäkrad företagare, som fick ett textmeddelande från oss. Anvisningar för korrigering av fel finns här https://www.tyollisyysrahasto.fi/sv/Korrigera-loneuppgift-anvisning/. Kontrollera och korrigera uppgifterna i inkomstregistret så snart som möjligt. Tack för samarbetet.
Go to content.

Försäkringspremieräknare

Med räknaren kan du räkna ut en uppskattning på utjämningspremien eller på återbäringen. Uppskattningen baserar sig på de lönesummor som du fyllt i. I beräkningen tas inte i beaktande möjliga obetalda förskott eller räntan på utjämningspremien eller på återbäringen. Som arbetsgivare är du skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie om du under kalenderåret betalar ut sammanlagt mer än 1 300 euro i lön till dina arbetstagare (1 200 euro i år 2018).

Bekanta dig med betalningsskyldighet och betalning.

De uppgifter som du fyllt i kvarstår inte i vårt system.

{{translation.title}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldEuros}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldMissing}}

{{translation.invalidCoOwnerSalarySumAdvanceField}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldEuros}}

{{translation.invalidCoOwnerSum}}

  {{translation.deposit}} {{translation.final}} {{translation.difference}}
{{translation.employeePayroll}} {{formatCurrency(vm.employeeSalarySumAdvanceField.value, 0)}} € {{formatCurrency(vm.employeeSalarySumFinalField.value, 0)}} € {{formatCurrency(getEmployeeSalarySumDifference(), 0)}} €
{{translation.partOwnerPayroll}} {{formatCurrency(vm.coOwnerSalarySumAdvanceField.value, 0)}} € {{formatCurrency(vm.coOwnerSalarySumFinalField.value, 0)}} € {{formatCurrency(getCoOwnerSalarySumDifference(), 0)}} €
{{translation.employersPayment}} {{formatCurrency(vm.employerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employersPartOwnerPayment}} {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employeePayment}} {{formatCurrency(vm.employeePaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeePaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeePaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employeePartOwnerPayment}} {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.total}} {{formatCurrency(vm.totalPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.totalPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.totalPaymentDifference, 2)}} €

Sidan uppdaterad: 13-2-2019