Siirry suoraan sisältöön.
Hankinnat hallussa


Laajojen ICT-järjestelmien hankintaa, hankintaprosessien kehittämistä ja tiimin vetämistä. Näistä asioista ovat hankintapäällikkö Antti Pätiälän työtehtävät koostuneet viime aikoina. 

Antti aloitti Työllisyysrahastossa hankintapäällikkönä syyskuussa 2020. Aiemmin konsulttien hoitamaan palveluun haluttiin talon sisälle omat tekijät. Rahaston muutto uusiin toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen ja siihen liittyvät tehtävät pitivät uuden hankintapäällikön kuitenkin niin kiireisenä, että tiimin rakentaminen jäi odottamaan rauhallisempia aikoja. Antin kaverina hankintoja ovat hoitaneet hankinta-asiantuntija sekä hankinta- ja ICT-lakimies loppuvuodesta 2022 lähtien. 

”Olen tyytyväinen, että olemme saaneet tiimiin todella osaavia ja mukavia ihmisiä. On tärkeää, että meillä on talossa omaa syvää ja pysyvää osaamista, vaikka konsultit edelleen tasoittavatkin kiirehuippuja”, Antti kertoo iloisena.  

Antin tiimi auttaa muita rahastolaisia hankintojen tekemisessä. Työn alla on myös hankinnan eri vaiheiden mallintaminen ja sitä myötä kaikkien osapuolten työn sujuvoittaminen.  

”Mahdollistamme tiimissämme muiden rahastolaisten onnistumisen. Haluan, että meillä on samaan aikaan valmius palvella nopeasti palvelualueita ja luoda sellaisia hankintaprosesseja, jotka tuovat hallinnan tunnetta”, Antti summaa. 

Monipuolinen osaaminen auttaa onnistumaan 

Antilla on pitkäaikainen kiinnostus hankintajuridiikkaan. Hänen gradunsa koski julkisia hankintoja ja hän istui useamman vuoden Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnassa, joten julkiset hankinnat tulivat myös luottamustehtävissä tutuiksi. Markkinaoikeuden esittelijän tehtävistä hän päätyi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kuntayhtymän HSY:n hankintalakimieheksi reiluksi kuudeksi vuodeksi. Hän on myös auskultoinut käräjä- ja hallinto-oikeudessa varatuomariksi.  

”Auskultointi toi ymmärrystä prosesseista ja juridisten riskien hallinnasta. Työssäni on myös avuksi, että olen perehtynyt laajasti EU-oikeuteen. Näin pystyn paremmin ennakoimaan kansallisten säädösten muutoksia ja tulkintaa.”  

Antti tiimeineen seuraa lainsäädäntöä, käy koulutuksissa ja vierailee eri verkostoissa säännöllisesti.  

”On tärkeää, että tiedämme viimeisimmät käytännöt, verkostoidumme ja näemme, miten muut organisaatiot toimivat. On hyvä huomata, että monet muut painivat samojen asioiden kanssa kuin mekin”, Antti sanoo.  

Rahastossa pääsee kehittämään ja kehittymään 

Antti on viihtynyt Työllisyysrahastossa hyvin. Hän on saanut tehdä haastavia tehtäviä, joissa on vaadittu laajasti ongelmaratkaisukykyä. Tiimin vetäminen ja esihenkilötyöt ovat uutta aiempiin työtehtäviin verrattuna, ja niihin Antti on saanut perehdytystä HR:ltä.  

”Rahasto sopii henkilölle, joka haluaa kehittää, kantaa vastuuta ja tehdä tuloksia. Täällä nuoretkin ihmiset pääsevät tekemään töitä monipuolisesti ja itsenäisesti, mikä auttaa urakehityksessä. Mutta toisaalta työ sopeutuu elämäntilanteen mukaan. Jos on esimerkiksi pieniä lapsia, ei ole pakko tehdä niin pitkää päivää ja työ joustaa”, Antti kiittelee.  

Antti kehuu hybridityön toimivan rahastossa tosi hyvin. Toimistolle ei pakoteta, mutta tapaamisin kannustetaan erilaisin keinoin, esimerkiksi perjantaipullin. Paljon Anttiakin työllistänyt toimitilahanke oli onnistunut ja tiimi tykkää uusista moderneista tiloista. Myös rahaston toimintakulttuuri saa kehuja. 

”Rahastossa ei ole autoritaarista, mikä mahdollistaa muutoksen. Tekemisen tahti on hyvällä tavalla ripeä. Voisi sanoa, että Työllisyysrahastossa yhdistyvät yksityisen ja julkisen parhaat puolet”, Antti tiivistää.  

Sivu päivitetty: 22.3.2023